Muuhun kuin lähikouluun hakeminen

Perusopetuksen oppilaalla on oikeus käydä kunnan osoittamaa lähikoulua. Oppilas voi halutessaan hakea myös muuhun kuin lähikouluun.

Koulutulokas voi hakea ensimmäiseltä luokalta alkaen englanninkieliseen opetukseen, kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti), ruotsin kielikylpyopetukseen, montessoriopetukseen tai suomenkieliseen yleisopetukseen muuhun kuin lähikouluun eli ns. toissijaiseen kouluun. Painotettuun opetukseen on mahdollista hakea kolmannalta ja seitsemänneltä luokalta alkaen.

Seuraavilta sivuilta löytyvät vieraskieliseen opetukseen, painotettuun opetukseen ja toissijaiseen kouluun hakemiseen liittyvät ohjeet ja aikataulut.

Vieraskielinen opetus
Painotettu opetus
Toissijainen koulu

Koulumatkaetuus ja sisaruusperuste

Painotettuun opetukseen, kaksikieliseen opetukseen, englanninkieliseen opetukseen, ruotsin kielikylpyopetukseen, montessoriopetukseen tai toissijaiseen kouluun valittu oppilas ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen eikä oppilaan nuoremmalla siskolla/veljellä ole lähikoulua hakiessaan sisarusperusteeseen liittyvää oikeutta päästä samaan kouluun.

Jos oppilas myöhemmin luopuu oppilaspaikastaan vieraskielisessä opetuksessa, painotetussa opetuksessa tai toissijaisessa koulussa, hänelle osoitetaan huoltajien pyynnöstä lähikoulu.