Lähikouluun hakeminen

Lähikoulu on jokin oppilaan asuinpaikan mukaisen oppilasalueen kouluista, ei aina maantieteellisesti lähin. Oppilasalueita ovat: Espoonlahti, Itäinen Leppävaara, Keski- ja Pohjois-Espoo, Läntinen Leppävaara, Matinkylä-Olari ja Tapiola. 

Alla on hakuohjeet eri tilanteisiin. Tutustu hakuohjeisiin ja lähikoulun osoittamisperusteisiin ennen hakulomakkeen täyttämistä. 

1. luokalle hakeminen 2021-2022

Haku on päättynyt, hakulomake ei ole enää saatavilla. Ota yhteyttä oppilasrekisteri@espoo.fi.  Huom! Terveydentilaan liittyviä tai muita erityisiä syitä, sisarusperustetta tai lähikoulutoivetta ei ole enää mahdollista ilmoittaa hakuajan päätyttyä.

Täytä Peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen -lomake verkkopalvelu Wilmassa 8.1.-20.1.2021 tai palauta paperinen lomake suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön viimeistään 20.1.2021. Palautusosoite on lomakkeessa.

Ilmoita lomakkeella, jos lapsesi lähikoulun osoittamisessa tulee huomioida

 • jokin terveydentilaan liittyvä tai erityinen syy
 • sisarusperuste
 • ennen koulun alkua tapahtuva muutto. 

Toimita lapsesi mahdollisesta terveydentilaan liittyvästä tai muusta erityisestä syystä asiantuntijalausunto (lääkäri/psykologi) tai muun syyn osoittava asiakirja (esiopetuksen/koulun monialaisen asiantuntijaryhmä lausunto tai vastaava selvitys) viimeistään 11.2.2021 osoitteella: Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, koulutussuunnittelija, PL 31, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 

Hakuaika

 • Lähikouluun hakeminen 8.1.-20.1.2021 
 • Asiantuntijalausunnon tai muun syyn osoittavan asiakirjan toimittaminen 8.1.-11.2.2021.

Hakulomake

 • Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Lähikoulun osoittamisperusteet

Lisätiedot

 • Oppilasasiain sihteeri Sara Raitala, p. 040 507 0817, sara.raitala@espoo.fi

Päätös lapsen lähikoulusta huhtikuussa

 • Päätökset julkaistaan Wilmassa 28.4.2021. Paperiset päätökset postitetaan 28.4.2021 ja ne saapuvat kotiin seuraavalla viikolla.

 • Koulu järjestää tutustumispäivän koulutulokkaille ja heidän huoltajilleen jä toukokuussa, jos se on koronatilanne huomioiden mahdollista. Koulut kertovat asiasta keväällä verkkosivuillaan espoo.fi/koulunnimi.

7. luokalle hakeminen 2021-2022 

Haku on päättynyt, hakulomake ei ole enää saatavilla.  T erveydentilaan liittyviä tai muita erityisiä syitä, sisarusperustetta tai lähikoulutoivetta ei ole enää mahdollista ilmoittaa hakuajan päätyttyä.

Täytä Hakemus peruskoulun 7. luokalle-lomake verkkopalvelu Wilmassa 8.1.-18.1.2021 tai palauta paperinen lomake lapsesi nykyiseen (Espoon kaupungin) peruskouluun viimeistään 18.1.2021.  

Ilmoita lomakkeella, jos lapsesi lähikoulun osoittamisessa tulee huomioida

 • jokin terveydentilaan liittyvä tai erityinen syy
 • sisarusperuste
 • ennen koulun alkua tapahtuva muutto. 

Toimita lapsesi mahdollisesta terveydentilaan liittyvästä tai muusta erityisestä syystä asiantuntijalausunto (lääkäri/psykologi) tai muun syyn osoittava asiakirja (alakoulun monialaisen asiantuntijaryhmän lausunto tai vastaava selvitys) viimeistään 21.1.2021 osoitteella: Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, koulutussuunnittelija Jonna Kari, PL 31, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 

Jos lapsesi luopuu alakoulussa aloittamastaan A2-kielestä ja tämä tulee huomioida lähikoulun osoittamisessa, täytä A2-kielestä luopuminen -lomake ja palauta se lapsesi nykyiseen Espoon kaupungin kouluun viimeistään 21.1.2021.

Hakuaika

 • Lähikouluun hakeminen 8.1.-18.1.2021
 • A2-kielestä luopuminen 8.-21.1.2021.
 • Asiantuntijalausunnon tai muun syyn osoittavan asiakirjan toimittaminen 8.1.-21.1.2021.

Lomakkeet 

 • Hakemus peruskoulun 7. luokalle
 • A2-kielestä luopuminen

Lähikoulun osoittamisperusteet

Lisätietoa hakemisesta

 • Oppilasasiain sihteeri Sara Raitala, p. 040 507 0817, sara.raitala@espoo.fi

Päätös lähikoulusta tulee huhtikuussa

 • Päätökset julkaistaan Wilmassa 7.4.2021. Paperiset päätökset postitetaan 7.4.2021 ja ne saapuvat kotiin seuraavalla viikolla.

Hakeminen lukuvuoden 2020-2021 aikana

Lähikoulua voi hakea lukuvuoden aikana, jos lapsesi

 • muuttaa Espooseen tai Espoon sisällä
 • luopuu oppilaspaikastaan painotetussa opetuksessa
 • siirtyy erityisluokalta tai maahanmuuttajien ryhmämuotoisesta opetuksesta yleisopetukseen

Täytä Lähikouluun hakeminen -lomake ja palauta lomake siihen kouluun, johon toivot lapsesi pääsevän.