Pidennetty oppivelvollisuus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Oppivelvollisuus alkaa vuotta säädettyä aikaisemmin, jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa. Lapsi aloittaa oppivelvollisuuden sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta. Oppilaan ensimmäinen oppivelvollisuusvuosi toteutetaan varhaiskasvatuksessa. Lapsella on myös oikeus aloittaa maksuttomassa esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta.

Pidennettyä oppivelvollisuutta haetaan Huoltajan ja oppilaan kuuleminen-hakulomakkeella. Lomakkeen oheen tulee liittää lapsesta laadittu pedagoginen selvitys tai lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja lasta koskeva asiantuntijalausunto (psykologinen tai lääketieteellinen).

Lisätietoa pidennetystä oppivelvollisuudesta ja sen hakemisesta saat Espoon kaupungin erityisen tuen suunnittelijoilta. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.espoo.fi/erityisopetus. Päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä perustuu asiantuntijalausunnon perusteella arvioituun lapsen toimintakykyyn suhteessa perusopetuksen tavoitteisiin. Asiantuntijan suositus huomioidaan päätöksenteossa, mutta ei sido päätöksentekijää.