Perusopetuksen poikkeavaa aloittamista koskevan luvan hakeminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Koulun aloittaminen 6-vuotiaana tai 8-vuotiaana edellyttää, että lapselle myönnetään lupa perusopetuksen aloittamiseksi vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin.

Perusopetuksen poikkeavaan aloitukseen haetaan lupaa suomenkielisen opetuksen tulosyksiköstä Perusopetuksen poikkeava aloittaminen -lomakkeella, joka löytyy sivulta Perusopetuksen lomakkeet. Lomakkeeseen tulee liittää lasta koskeva asiantuntijalausunto (ensisijaisesti psykologin tai tarvittaessa lääkärin). Huoltajan tulee palauttaa hakuasiakirjat viimeistään 13.2.2020 osoitteella: Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, Opiskeluhuollon palveluyksikkö, PL 31, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

Koulunkäynnin aloittaminen 6-vuotiaana

Huoltajan tulee huolehtia em. luvan hakemisen lisäksi lapsensa peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittamisesta ja eri opetusmuotoihin hakemisesta verkkopalvelu Wilmassa 8.1.-20.1.2020. Wilma-tunnuksen luominen edellyttää henkilökohtaista avainkoodia. Huoltajan tulee olla yhteydessä suomenkielisen opetuksen tulosyksikön oppilasasian sihteeri Sara Raitala, p. 040 5070 817  avainkoodin ja kouluun hakemista koskevien ohjeiden saamiseksi.

Jos 6-vuotiaana perusopetuksen aloittava on aikeissa hakea kaksikieliseen opetukseen, kielikylpyopetukseen, englanninkieliseen opetukseen tai montessoriopetukseen, huoltajien tulee toimittaa kopio Suomessa tehdystä kehitysarviosta (psykologin-, tarvittaessa lääkärinlausunto) valintakokeen järjestävän koulun rehtorille viimeistään valintakoetta edeltävänä päivänä. Mikäli 6-vuotiaana perusopetuksen aloittava ei tule valituksi em. opetusmuotoihin, hänelle osoitetaan lähikoulu.

Huom! Koulunkäynnin aloittaminen 6-vuotiaana ja lapsen valitseminen eri opetusmuotoihin edellyttää, että suomenkielisen opetuksen tulosyksikön psykologipalvelujen päällikkö on tehnyt päätöksen lapsen perusopetuksen poikkeavasta aloittamisesta. On tärkeää, että huoltaja huolehtii myös lapsensa esiopetukseen hakemisesta siltä varalta, että lupaa koulunkäynnin aloittamiseksi 6-vuotiaana ei anneta.

Hakulomakkeet:
> Perusopetuksen poikkeava aloittaminen (docx, 40 Kt)
> Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Lisätiedot:
> Lähikouluun hakeminen
> Englanninkieliseen opetukseen, kaksikieliseen opetukseen tai ruotsin kielikylpyopetukseen hakeminen
> Montessoriopetukseen hakeminen

Koulunkäynnin aloittaminen 8-vuotiaana

Huoltajan tulee huolehtia perusopetuksen poikkeavaa aloittamista koskevan luvan hakemisen lisäksi Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen -lomakkeen täyttämisestä verkkopalvelu Wilmassa8.1.-20.1.2020. Huoltajan tulee ilmoittaa ko. lomakkeella lapsensa hakevan lupaa perusopetuksen poikkeavasta aloittamisesta ja koulunkäynnin aloittamisesta 8-vuotiaana. Lisätietoa lomakkeen täyttämisestä saa suomenkielisen opetuksen tulosyksikön oppilasasiansihteeri Sara Raitala, p. 040 5070 817.


Hakulomakkeet:
> Perusopetuksen poikkeava aloittaminen (docx, 40 Kt)
> Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen