Koulun aloittaminen 6- tai 8-vuotiaana

Perusopetus on mahdollista aloittaa vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella on psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella edellytykset selviytyä opiskelusta.

Päätöksenteossa arvioidaan asiantuntijalausunnon perusteella lapsen kypsyyttä sosiaalisessa, emotionaalisessa ja kognitiivisessa kehityksessä sekä itsenäisen työskentelyn, ryhmätyöskentelyn ja keskittymisen taidoissa suhteessa opiskelun vaatimuksiin. Asiantuntijan suositus huomioidaan päätöksenteossa, mutta se ei sido päätöksentekijää.

Kuusivuotiaiden koulunkäynnin aloittamiseen edellytetyt tutkimukset toteutetaan yksityisesti, ja huoltajat huolehtivat tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista.

Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin on perusteltua silloin, kun lapsi tarvitsee vuoden lisäaikaa koululaiseksi kypsymiseen ja on todennäköistä, että vuoden lisäaika vähentää selvästi koulussa tarvittavaa tukea tai on muu merkittävä, perusteltu syy koululykkäyksen tarpeelle. Luvan saaneet lapset opiskelevat esiopetuksessa toisen vuoden, ja esiopetuspaikan osoittaa varhaiskasvatus.

Tarvittavat tutkimukset hoidetaan Espoon kaupungin Lasten kuntoutuspalveluissa tai erikoissairaanhoidossa.

Hakuohjeet ja aikataulut perusopetuksen poikkeavaa aloittamista koskevan luvan hakemiseen, ensimmäiselle luokalle ilmoittautumiseen ja eriopetusmuotoihin hakemiseen sekä pidennettyyn oppivelvollisuuteen liittyen löytyvät Muuta aiheesta -osion alta.