Kouluissa lukuvuoden teemana kestävä kehitys

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.8.2019 klo 9.00

Alkavana lukuvuonna kouluissa painotetaan erityisesti kestävän kehityksen teemaa ja luvassa on erilaista ohjelmaa ja työpajoja sekä ideoita ja tukea kouluille. Mukana teemavuoden toteuttamisessa ovat oppilaat, opettaja sekä Espoon toimijat. 

Joka vuosi yksi valtakunnallisen opetussuunnitelman teemoista nostetaan suomenkielisten koulujen toimintakulttuurin erityiseksi kehittämiskohteeksi Espoossa. Alkaneen lukuvuoden teemana on vastuu ympäristöstä ja kestävään kehitykseen suuntautuminen. Tämä tarkoittaa, että lukuvuoden aikana teemaa käsitellään kouluissa eri tavoilla ja otetaan osaksi arkea. 

Opitaan yhdessä kestävään elämään 

Oppilaita halutaan kannustaa koulun toimintaa kehittämällä: jokainen voi olla mukana kestävän kehityksen työssä, joka alkaa arjen pienistä ja suurista teoista. Kestävään kehitykseen lukeutuvat ekologisen ohella myös sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurillinen kestävyys. 

Ohjelmaa, ideoita ja tukea kouluille koulutuksista pakohuonepeleihin 

Koulut käsittelevät lukuvuoden aikana teemaa kukin omalla tavallaan, minkä lisäksi teeman tueksi on tarjolla esimerkiksi koulutusta opettajille ja esimiehille, sekä työpajoja oppilaille. Oppilaat pääsevät esimerkiksi tutustumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin kouluilla kiertävässä pakohuonepelissä. Lisäksi joukko kouluja ja päiväkoteja osallistuu kokeiluun, jossa parannetaan lajittelumahdollisuuksia yksiköissä. 

Kestävä kehitys on tärkeää koko kaupungille 

Kestävä kehitys on koko Espoon kaupungissa tärkeä asia, joka näkyy kaupungin arjessa koulujenkin ulkopuolella. Espoo on mukana 25 kaupungin edelläkävijäjoukossa, jonka tavoitteena on saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet jo vuoteen 2025 mennessä. Yksi painotetuista tavoitteista Espoossa on osuvasti oppiminen ja koulutus. 

Lisää kestävästä kehityksestä Espoossa:

Kestävä Espoo -sivut

Kestävän kehityksen kasvatus Espoossa -ohjelma