Arvokas

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoon Arvokas kehittää lasten ja nuorten sosiaalista pätevyyttä sekä ennaltaehkäisee koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia, yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Uusi opetussuunnitelma korostaa oppimisen iloa ja oppilaan omaa aktiivista roolia oppijana. Espoon Arvokas-ohjelman avulla harjoitellaan sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja, itsesäätelyä sekä oman toiminnan eettisyyden tarkastelua ja eettisten kysymysten pohdintaa. Koulun opetussuunnitelmassa toimintamallia kutsutaan nimellä Koko koulun Arvokas.