Jupperin koulussa on tehty paine-eromittauksia

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
12.11.2019 klo 10.56

A-Insinöörit oy teki paine-eromittauksia Jupperin koulussa 11.-23.9.2019 välisenä aikana. Tutkimusten tarkoituksena oli seurata painesuhteiden vaihteluita noin kahden viikon mittausjakson aikana sekä 23.9.2019 tehtyjen hetkellisten mittausten avulla koulun eri tiloissa.

Seurantamittaukset tehtiin 1960-luvulla rakennetun käytävän A138 sekä 1980-luvulla rakennetun

keittiön C124, liikuntatilan C119, teknisen työn luokan C006, tekstiilityön luokan C018 sekä käytävän C002 alueella ulkovaipan yli. Hetkellisiä paine-eromittauksia tehtiin C-siiven 1. ja 2. kerroksen tiloissa eri sisätilojen välisten ilmavirtausten suunnan ja voimakkuuden selvittämiseksi.

Tutkimuksissa tehtiin seuraavia havaintoja:

 • Seurantamittauksen aikana kaikki kuusi tilaa (C002, C006, C018, C119, C124 ja A125) olivat ulkoilmaan nähden keskimäärin alipaineisia.
   
 • Hetkellisissä mittauksissa käytävätiloihin nähden ylipaineisia olivat tilat A135, A136, C149 ja C186. Suurimmat ylipaineet mitattiin tiloista A135 ja A136.
   
 • Käytävätiloihin nähden alipaineisia olivat tilat A139, C188, C189 ja C205. Suurin alipaineisuus oli luokkatilassa C189.
   
 • Ilmayhteys 1960- ja 1970-luvulla rakennetuista osista ruokasaliin, keittiöön ja liikuntasalisiipeen oli katkaistu palo-oven sulkemisella ja sen rakojen tiivistyksellä.
   
 • Käytävälle A138 oli rakennettu seinä katkaisemaan ilmayhteydet rakennuksen eri osien väliltä.

Korjaavana toimenpiteenä suositellaan, että C-osan käytössä olevat tilat säädetään ylipaineisiksi käytöstä poistetun A-osan käytävätilaan verrattuna. A-osa oli mittausten perusteella n. -2 Pa alipaineinen ulkoilmaan verrattuna. Tavoitteen toteuttamiseen riittää, että C-osa säädetään 0…+2 ylipaineiseksi ulkoilmaan verrattuna.

Huonetilat, joiden paine-ero käytävään verrattuna on suurempi kuin ±5 Pa, tullaan tasapainottamaan niin, että paine-ero on lähellä nollaa. Tasapainotus toteutetaan muuttamalla tilan tulo- tai poistoilmavirtaa tarpeen mukaan.

Raportti paine-eromittauksista (pdf, 882 Kt)

Lisätietoja:

Asiakaspäällikkö Tuuli Nylander

Projektipäällikkö Esa Jolkkonen