Jupperin koulun sisäilman seurantatutkimus on valmistunut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
27.5.2019 klo 0.00

A-insinöörit Oy teki Jupperin koulun ruokalassa, keittiössä ja liikuntasalissa sisäilman seurantatutkimuksia 19.2.– 4.4.2019 välisenä aikana. Tutkimusraportti on nyt valmistunut.

Sisäilman mikrobinäytteenotto toteutettiin ennen hiihtoloman (18.-22.2.2019) aikana toteutettuja tiivistyskorjauksia ruokasalin ja keittiön alueella. Muut mittaukset ja näytteenotto suoritettiin tiivistyskorjausten jälkeen.

Tässä tutkimuksessa tehtyjen mittausten perusteella tutkittujen tilojen:

  • sisäilman mikrobisto on tavanomainen
  • sisäilman teollisten mineraalikuitujen pitoisuus on tavanomainen
  • sisäilman VOC-pitoisuudet olivat tavanomaiset
  • tilojen paine-erot ulkoilmaan nähden ovat sopivalla tasolla
  • ruokasalin ulkoseinien pintakosteudet ovat tavanomaisella tasolla.

Paine-eroja seurataan tilojen ollessa käytössä syksyn ajan, jotta voidaan olla varmoja siitä, että tilat pysyvät ylipaineisina.

Tutkimustuloksista on laadittu tutkimusraportti (pdf, 3691 Kt), jossa on esitetty mittaustulokset, tehdyt havainnot ja johtopäätökset.

Lisätietoja:

Asiakaspäällikkö Tuuli Nylander

Projektipäällikkö Esa Jolkkonen