Jupperin koulun ruokasalin ja keittiön sisäilman laatua mittaava seurantatutkimus on valmistunut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
31.10.2019 klo 13.31

A-Insinöörit suunnittelu oy tutki Jupperin koulun ruokasalin ja keittiön sisäilman laatua 3.4.-3.6.2019 välisenä aikana. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli määrittää sisäilman laatua koulun ruokasalissa ja keittiössä fotonidesinfiointijärjestelmän ollessa käytössä. Fotonidesinfiointijärjestelmä asennettiin Jupperin koulun ruokasaliin ja keittiöön lokakuussa 2018 ja se on ollut siitä lähtien käytössä. Päivisin tiloissa on käytössä valkoinen LED-valaistus ja yöllä tiloissa on käytössä sininen desinfiointivalo. Järjestelmä oli tutkimusjakson aikana toiminnassa.

Tutkimuksessa tutkittiin sisäilman laatua määrittämällä keittiön ja ruokasalin alueelta otetuista ilmanäytteistä aldehydit, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuudet sekä mikrobien määrä ja lajisto. Lisäksi mikrobimäärityksiä tehtiin sivelynäytteistä lattia-, taso- ja seinäpinnoilta sekä laskeumanäytteistä.

Tutkimustuloksia:

• Sisäilman mikrobipitoisuudet olivat keittiön ja ruokasalin alueella alhaisempia kuin samaan aikaan mitatut ulkoilman mikrobipitoisuudet. Sisä- ja ulkoilman mikrobilajisto oli hyvin samankaltainen. Muutamia indikaattorimikrobipesäkkeitä esiintyi, mutta se on tavanomaista missä tahansa huoneilmassa. Osittain samoja indikaattorilajeja esiintyy myös ulkoilmassa. Tulokset viittaavat siihen, että tutkituissa tiloissa ei ole tavanomaisesta poikkeavaa mikrobilähdettä.
• Ruokasalin ja keittiön tasopinnoilla esiintyvät mikrobipitoisuudet olivat tavanomaisia.
• Aldehydien- ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet olivat alhaiset sekä keittiön että ruokasalin alueella.
• Perkaustilan mikrobien määrään vaikuttaa tilan käyttötarkoitus.

Desinfiointiratkaisulla parannetaan pintahygieniaa sekä ilmanlaatua ja se on turvallinen materiaaleille ja ihmisille. Menetelmä tuhoaa bakteerit, homeet ja hiivat.

Jupperin koulun sisäilman laadun mittaus (pdf, 3464 Kt)

Lisätietoja:

Asiakaspäällikkö Tuuli Nylander, tuuli.nylander@espoo.fi

Projektipäällikkö Esa Jolkkonen, esa.jolkkonen@espoo.fi

Sisäilma-asiantuntija Marja Tuomela, marja.tuomela@espoo.fi