Jousenkaaren koulu

Jousenkaaren koulu sijaitsee Länsi-Tapiolassa. Perinteikäs, musiikkiluokistaan kuuluisa koulu tarjoaa tehostettua musiikinopetusta jo alkuopetuksesta lähtien. Musiikin rinnalla koulu arvostaa kieltenopetusta. Oppilaita koulussa on 314.

Opetusjärjestelyt lukuvuosina 2016–2017, 2018-2019

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan 18.5.2016, että Jousenkaaren koulun opetus lukuvuonna 2016–2017 järjestetään Espoonlahdessa Rehtorintien kiinteistössä (Rehtorintie 11, 02360 Espoo). Jousenkaaren koulun opetus järjestetään Rehtorintien kiinteistössä vuoden 2019 kevätlukukauden loppuun saakka. Syksyllä 2019 jousenkaarelaiset muuttavat Niittykumpuun Uusikummun kouluun, os. Riihitontuntie 7.

Jousenkaaren koulun lähilueella asuvien oppilaiden kuljetus järjestetään tilausbussikuljetuksina. Oppilaat, joiden koulumatka on yli kolme kilometriä Rehtorintielle, saavat vaihtoehtoisesti matkakortin koulumatkoja varten, mikäli eivät halua osallistua tilauskuljetukseen.

Pidemmän ajan väistöratkaisu tuotiin tila- ja asuntojaoston päätettäväksi syyskuun 2016 loppuun mennessä ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle päätettäväksi lokakuussa 2016.

Tilat/taustatietoja

Inspecta Oy teki Jousenkaaren koulussa kesän 2015 aikana sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen sekä ilmanvaihdon kuntotutkimuksen. Tutkimusten tavoitteena oli selvittää rakennuksen sisäilman laatuun vaikuttavia haittatekijöitä sekä arvioida niistä aiheutuvia korjaustarpeita.

Tutkimustuloksiin liittyvien korjausten suunnittelu valmistui osittain, ja korjaukset alkoivat 1.2.2016.  

Jousenkaaren koululle perustettiin sisäilmaryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää sisäilmaan liittyviä kysymyksiä, seurata korjauksia ja tiedottaa tilanteesta. Ryhmään kuuluivat rehtorin lisäksi henkilökunnan edustaja, johtokunnan sekä koti- ja kouluyhdistyksen edustaja, korjausten suunnitteluun, korjauksiin ja siivoukseen liittyviä henkilöitä Tilapalvelut-liikelaitoksesta sekä työsuojelun, työterveyspalvelujen ja viestinnän edustajat.