Keinumäen koulun sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus on valmistunut

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
11.9.2019 klo 15.06

Sweco Asiantuntijapalvelut oy tutki Keinumäen sairaalakoulussa rakenteiden kosteusteknistä kuntoa ja arvioi sisäilman laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä heinä- ja elokuun aikana 2019. Samalla tehtiin tarkentavia tutkimuksia toukokuussa tehdylle sisäilman laatua mittaavalle tutkimukselle, jolloin sisäilman laatu todettiin mikrobien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja pinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen osalta normaaliksi.

Tutkimustuloksia:

 • Alapohja- ja maanvastaisten ulkoseinärakenteiden kosteus oli pääosin normaalilla tasolla
 • Linoleum-lattiapinnoitteet olivat pääosin kunnossa, kynnysten kohdalla saumaukset ovat huollon tarpeessa.
 • Linoleum-lattiamateriaalinäytteessä havaittiin vähäisiä määriä kosteusvaurioindikaattorialalajia. Yksittäisen kosteusvauriomikrobilajin esiintyminen on kuitenkin normaalia. Viljelytuloksen perusteella materiaali on kunnossa.
 • Alustatilat olivat molemmilla puolilla siistissä kunnossa, eikä niissä havaittu kosteuden aiheuttamia jälkiä tai
 • poikkeavaa hajua ja tuulettuvuus arvioitiin riittäväksi.
 • Alapohjarakenteen läpiviennit eivät olleet ilmatiiviitä.
 • Sisä- ja ulkoilman väliset painesuhteet vaihtelivat.
 • Seinissä havaittiin monin paikoin halkeamia
 • Ulkoseinärakenteet eivät ole ilmatiiviitä, jolloin epätiiveyskohtien kautta ilmavuotojen mukana voi kulkeutua epäpuhtauksia rakenteista sisäilmaan. Ilmavuotojen määrään vaikuttaa rakenteiden tiiveyden lisäksi rakennuksen painesuhteet.

Korjaustyöt, joiden aikana tehdään tiivistystöitä, vaativat suunnittelua. Töiden aloituksesta tiedotetaan aloitusajankohdan varmistuttua.

Syksyn 2019 aikana tilojen ilmamäärät kuitenkin säädetään ja alustatilan ilmanvaihdon toimintaa tehostetaan tarvittaessa niin, että se on alipaineinen suhteessa sisätiloihin. Ilmanvaihtokoneiden käyntiaikoja tarkistetaan ja tarvittaessa pidennetään tai tehostetaan.

Keinumäen koulun kuntotutkimusraportti (pdf).

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Hannele Haavisto

Sisäilma-asiantuntija Tiina Lumme

Asiakaspäällikkö Kimmo Kolmonen