Ajankohtaista Pohjois-Tapiolan koulurakennuksesta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.3.2020 klo 9.02

Sepon koulun kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän kokous (suunniteltu aika 19.3.2020) peruttiin koronavirustilanteen vuoksi. Kokouksen sijaan tässä tiedotteessa kerrotaan koulun tilanteesta.

Tilapalveluille on välitetty tiedoksi Sepon koulun vanhempien allekirjoittama kirje Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle ja sen liite Pohjois-Tapiolan koulun henkilöstön allekirjoittama vetoomus terveellisen ja turvallisen kouluympäristön puolesta.

Koulussa seurataan tällä hetkellä jatkuvatoimisesti olosuhteita (lämpötila, hiilidioksidi, paine-ero, hiukkasten pitoisuus ilmassa, haihtuvat orgaaniset yhdisteet) 25 tilassa ja sen lisäksi paine-eroa vielä viidessä muussa tilassa. Paine-eron rajoiksi on asetettu -5…15 Pa ja tilat ovat pysyneet hyvin rajojen sisäpuolella. Yksittäiset "piikit" eli hetkelliset arvot rajojen ulkopuolella ovat täysin normaalia vaihtelua, jota tapahtuu kaikissa rakennuksissa koko ajan.

Kouluterveydenhoitaja kerää tietoa oppilaiden kokemista sisäilmaoireilijoista ja välittää tiedot edelleen kouluterveyshuoltoon. Tilapalveluille ja ympäristöterveysviranomaisille ilmoitetaan tästä tiedosta ainoastaan tehtyjen kontaktien määrä tietyllä ajanjaksolla. Yksittäisistä oireista ja oireilijoista ei tietoa saa kertoa eteenpäin tietosuojasyistä.

Sepon koulun oppilaista 26 on vaihtanut koulua tammikuun 2020 jälkeen. Näistä kolme oppilasta on vaihtanut koulua terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi. Lisäksi viisi oppilasta on siirtynyt Sepon kouluun muista kouluista.

Koska Sepon koulussa on tällä hetkellä koronaepidemian vuoksi vain hyvin vähän oppilaita tai ei ollenkaan, yritetään koululle kesäksi suunniteltuja korjauksia aikaistaa. Liikuntasaliin suunnitellut työt ovat jo käynnistyneet.

Aluehallintovirasto on tehnyt Sepon koulusta työsuojelutarkastuksen (raportin päiväys 12.3.2020). Koska raportissa oli asiavirheitä, Tilapalvelut-liikelaitos on pyytänyt oikaisua raporttiin.

Tilapalvelut on suunnitellut kevään ajaksi Sepon kouluun sisäilmatutkimuksia, jotka sisältävät mikrobi- ja kuitunäytteitä sekä näytteitä haihtuvista orgaanisista yhdisteistä (VOC). Näytteenoton aikataulu on vielä epäselvä, koska kuitunäytteet ja mielellään myös VOC-näytteet tulisi ottaa koulun ollessa käynnissä. Tiedotamme tästä myöhemmin, kun näytteenoton aikataulu selviää.

Ilmanvaihto on Sepon koulussa koko ajan päällä vaikka koulu ei olisikaan käytössä.

Tilannekatsaus_maaliskuu_2020 (pdf, 520 Kt)

Lisätietoja:

Sisäilmapäällikkö Elisa Vene

Lvi-asiantuntija Sini Laine

Asiakaspäällikkö Marja Zinne