Tutustu uuteen Oppiva Espoo -esitteeseen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
9.3.2018 klo 11.00

Uusi Oppiva Espoo -esite on ilmestynyt. Esitteessä kerrotaan Espoosta oppivana kaupunkina, esitellään oppivan kaupungin rakentamiseen osallistuvat toimijat ja nostetaan esille innovaatioita ja hyviä käytäntöjä. Esitteessä kuvataan myös se, mitä oppiva kaupunki tarkoittaa ja kerrotaan Espoon matkasta oppivaksi kaupungiksi.

Espoo palkittiin syyskuussa 2015 YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn Oppiva kaupunki -palkinnolla saavutuksistaan elinikäisen oppimisen edelläkävijänä ja mahdollistajana. Oppiva kaupunki tunnustaa oppimisen merkityksen kaupungin ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin perustana ja sitoutuu elinikäisen oppimisen edistämiseen. Oppivan kaupungin rakentaminen perustuu eri osapuolten yhteistyössä syntyville innovaatioille. Siksi tavoitetta edistetään yhdessä kuntalaisten, koulutusorganisaatioiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Oppiva Espoo -esite on saatavana myös sähköisessä muodossa.