Osaava espoolainen - oppiva Espoo (NPDL)

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoo on mukana kansainvälisessä New Pedagogies for Deep Learning -ohjelmassa, jonka tavoitteena on maailmanlaajuinen oppimisen muutos.  Espoon tavoitteena on lisätä oppijoiden opiskelumotivaatiota ja osaamista.

Ohjelma tarjoaa hyvän oppimisen kehittämiseen ja arviointiin työkaluja ja malleja:

  • Osaamiskuvauksia, joilla kuvataan niitä elämän ydintaitoja, joita oppijat tarvitsevat menestyäkseen muuttuvassa maailmassa. Näitä ydintaitoja ovat ajattelun taidot, itseohjautuvuus ja oppimaan oppiminen, globaali kansalaisuus, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, tiimityötaidot ja luovuus.
  • Oppimisen suunnittelun malli, joka tukee opettajia ydintaitoja kehittävien oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa
  • Opettajien itsearviointityökalu, jonka avulla opettaja voi arvioida omaa osaamistaan ydintaitojen opettamisessa
  • Oppimisen olosuhteet -arviointi, jonka avulla päiväkoti, koulu, lukio tai ammatillinen oppilaitos voi arvioida, miten olemassa oleva toimintakulttuuri tukee ydintaitojen oppimista.
  • Oppimisen olosuhteet -arviointi, jonka avulla opetuksen järjestäjä arvioi oman toimintansa tukea ydintaitojen oppimiselle.

NPDL -ohjelman kautta Espoo liittyy kansainväliseen verkostoon, jossa on mukana huippuasiantuntijoita ympäri maailman.  

Espoosta mukana on 5 päiväkotia,  9 peruskoulua, 7 lukiota ja Omnian ammattiopisto. Espoo International School, Espoon yhteislyseon lukio, Etelä-Tapiolan koulu, Kalajärven koulu, Kirkkojärven koulu, Koulumestarin koulu, Koulumestarin päiväkoti, Kuninkaantien lukio, Leppävaaran lukio, Mattlidens gymnasium, Mårtensbro daghem och förskola, Mårtensbro skola (1-6), Niittykummun päiväkoti, Nöykkiön päiväkoti, Omnia, Pohjois-Tapiolan lukio, Saunalahden koulu, Sökövikens skola (7-9), Vanttilan koulu, Viherkallion koulu, Viherlaakson koulu, Viherlaakson lukio, Ymmerstan päiväkoti.