Webinaari: Tietosuoja-aamu ja Espoon oppimisen digitaalinen ekosysteemi 4.9.2020 klo 8.30 - 11.00

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.8.2020 klo 13.49

Kohderyhmä: Espoon esi- ja perusopetuksen opetushenkilöstö, rehtorit ja yksiköiden johtajat, yrityksien ja yhteisöjen edustajat sekä muut teemasta kiinnostuneet. 

Paikka: Tilaisuus järjestetään verkossa osallistavana webinaarina. 

Ajankohta: Pe 4.9. klo 8.3011.00

Webinaari koostuu kahdesta osallistavasta osuudesta. Ensimmäisessä osuudessa tutustut tietosuojaan ja opit, mitä kaikkea siihen liittyen on huomioitava yritysten ja koulujen tai päiväkotien välisessä yhteiskehittämisessä. Lisäksi kuulet yhteiskehittämisen pelisäännöistä.

Toisessa osuudessa syvennyt Espoon tarjoamiin digitaalisiin oppimisympäristöihin, työkaluihin ja palveluihin. Tätä kokonaisuutta kutsutaan oppimisen digitaaliseksi ekosysteemiksi, ja sen kuvaus on valmistumassa syksyn 2020 aikana. Webinaarissa saat tietää, mikä oppimisen digitaalinen ekosysteemi on ja mitä se Espoossa pitää sisällään. Lisäksi kuulet valmisteilla olevasta digivisiosta, joka tiivistää yhteisen suunnan Espoon kasvatuksen ja opetuksen digitalisaatiolle.

Ilmoittaudu webinaariin viimeistään 2.9. mennessä.

Voit ilmoittautuessasi valita osallistuvasi jompaankumpaan osuuteen tai molempiin. 

Webinaarin ensimmäinen osuus järjestetään osana 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanketta. Toinen osuus on osa Opetushallituksen rahoittamaa Oppimisen digitaalinen ekosysteemi eheäksi ja oppimiseen innostavaksi! -hanketta. 

Lähetämme ilmoittautuneille ohjeet osallistumiseen viimeistään webinaaria edeltävänä päivänä. Webinaarin toisen osuuden pienryhmätyöskentely järjestetään Microsoftin Teams-työkalua hyödyntäen, jolloin osallistujan Teamsissä käyttämä nimitieto näkyy kaikille verkkokokoukseen osallistuville.

Osa 1: Tietosuoja-aamu ja GDPR:n salat

8.30 Tervetuloa!

8.35 Tietosuoja yhteiskehittämisessä
Juho Nurmi, tietosuojavastaava, Espoon kaupunki
Riina Kujala, lakimies, Espoon kaupunki

9.00 Harjoitus: tietoturvariskit case-esimerkkien ja oman tuotteen kautta
Juho Nurmi, tietosuojavastaava, Espoon kaupunki

9.15 Pelisäännöt yhteiskehittämiselle kaupungin kanssa
Meri Vainio, Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke

9.35 Keskustelua ja kysymyksiä

9.45 Tietosuojaosuus päättyy

Osa 2: Espoon oppimisen digitaalinen ekosysteemi - Mikä se on?

10.00 Tervetuloa webinaariin!

10.05 Espoon oppimisen digitaalinen ekosysteemi ja digivisio
Elli-Noora Lassy, projektikoordinaattori, Espoon kaupunki

10.25 Pienryhmätyöskentelyn ohjeistus ja aloitus
Keskustellaan ja jaetaan kokemuksia ekosysteemin hyödyntämisestä omassa työssä. Lisäksi pohditaan omia ja yksikön vahvuuksia ja kehityskohteita opetuksen digitalisaation näkökulmasta. Osallistujat pääsevät kommentoimaan digivision luonnosta.

10.50 Työpajan tuotosten esittely ja keskustelu

11.00 Lopetus

Lisätietoja:

Elli-Noora Lassy
Projektikoordinaattori
elli-noora.lassy@espoo.fi
040 507 2514