Koulujen ja yritysten yhteiskehittäminen menestyi innovaatiokilpailussa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
22.11.2017 klo 15.00

Espoon sivistystoimessa kehitetty koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen, KYKY-toiminta, saavutti hienon toisen sijan kaupunginjohtajan innovaatiokilpailussa. KYKY-toiminnassa espoolaiset oppijat päiväkodista lukioon kehittävät uusia oppimista, kasvua ja hyvinvointia edistäviä tuotteita ja palveluja yhdessä yritysten ja yhteisöjen kanssa.

KYKY-toiminnassa punaisena lankana on ajatus avata ovia ja kutsua mukaan sidosryhmiä yrityksistä yhdistyksiin, tutkimuslaitoksiin ja kuntalaisiin, jalostamaan ideoita yhdessä kouluyhteisön kanssa. Yhteisten toimintatapojen ja sopimuspohjien avulla toimijat pystyvät turvallisesti systemaattiseen ja tehokkaaseen yhteiskehittämiseen.

Toiminta tukee sekä kouluja uuden opetussuunnitelman käyttöön otossa että oppimisteknologia-alan yritysten liiketoimintaa. Yritykset ovat aktivoituneet seuraamaan koulujen toimintaa ja kuulemaan toimijoiden ajatuksia oppimisen sekä sitä tukevien palvelujen kehittämistarpeista. Ne saavat palautetta kehittämisideoiden tuotekehitysprosessin aikaisessa vaiheessa sekä referenssejä tukemaan palvelujen ja tuotteiden markkinointia.

Kouluilla taas on tarve saada uusia teknologisia ratkaisuja tukemaan kasvua ja oppimista.  KYKY-toiminta mahdollistaa oppijan ja opettajan kehittymistarpeiden kuulemisen ja niihin vastaamisen. Yhteistyö vahvistaa yrittäjyysosaamista, kannustaa luovuuteen ja innovointiin sekä mahdollistaa monialaisen toisilta oppimisen.

Lisäksi toiminta edistää koulutusvientiä: mukana olevien yritysten tuotteiden pedagoginen vaikuttavuus kasvaa, ja Espoon referenssi on meriitti maailmalla. Kilpailun raadin mukaan vastaavanlaista systemaattista ja vaikuttavaa yhteiskehittämisen muotoa ei ole aikaisemmin toteutettu Suomessa eikä kansainvälisesti.

Idean äiti, kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilä kertoo, että tällaiselle yhteiskehittämisen mallille on todellinen tilaus, sillä yhteistyölle nähtiin aiemmin monia esteitä. Tämän vuoksi malli onkin herättänyt kiinnostusta laajemminkin Suomessa ja jopa kansainvälisesti.

Opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen iloitsee innovaatiopalkinnosta. "Suomenkielinen opetus on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä KYKY-toimintamallia ja koulut ovat olleet mukana innovaatioiden kehittämisessä yritysten kanssa. Kiitos upeasta yhteistyöstä!"

Partnereita toiminnassa on jo 70 ja kiinnostus toimintamallia kohtaan on laajaa. KYKY-toiminta kehitettiin alulle EU-rahoitteisena 6Aika-projektina. Nyt yhteiskehittämisen mallia ollaan levittämässä myös kaupungin muihin palveluihin, niin yrityksiä kuin kaupunkilaisiakin yhteistyöhön kutsuvan Make with Espoo -tunnuksen alla.

KYKY-palkinnon saajat

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, kehittämisjohtajaja Kristiina Erkkilä, opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen, projektipäällikkö Katja Hagman, palvelujen kehittämisjohtaja Päivi Sutinen ja KYKY-vastuuhenkilö Minna Kukkonen
 

Lue tiedote kaupunginjohtajan innovaatiokilpailusta täältä
https://www.espoo.fi/fi-FI/Palvelutorikonsepti_voitti_kaupunginjoht(129789)