Koulu palveluna - School as a Service

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoon kaupunki ja  Aalto-yliopisto ovat yhdessä kehittäneet toimintamalliin koulusta oppimista tukevana monipuolisena palveluna - ei vain koulurakennuksena. 

Ratkaisu tukee uudenlaisia oppimisen tapoja, lisää oppimisen iloa ja avaa koulun ovet yhteiselle tekemiselle ja verkostoitumiselle. Tilankäyttö tehostuu, kun tilat joustavat ja opetuksessa hyödynnetään muuta ympäristöä. Lähtökohta kokeilussa on uudenlaisessa koulutuksen järjestämisessä, jossa oppimista tapahtuu koko ajan kaikkialla ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppimisen olosuhteet suunnitellaan oppimisen ehdoilla. Digitalisaatio mahdollistaa uudenlaista oppimista ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Ensimmäisenä  uutta toimintamallia pääsi kokeilemaan Haukilahden lukio, joka muutti Aalto-yliopiston kampukselle Otaniemeen elokuussa 2016.

Koko kouluyhteisö pääsee vaikuttamaan

Kansainvälisestikin huomiota herättävässä kokeilussa koulun kohtauspaikkana toimii tunnistettava keskusrakennus, entinen puutekniikan rakennus Tekniikantiellä. Sen tilat ovat muunneltavia ja käyttäjät saavat muokata niitä tarpeidensa mukaan. Lisäksi opiskelijat hyödyntävät useiden muiden yliopiston rakennusten tila- ja muita resursseja vuorovaikutuksessa yliopiston opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa. Lukiolaisten käytössä on mm. tiloja yliopiston fysiikan, kemian ja taiteen laitoksilla sekä urheilutilat Otahallissa.  Myös yritykset on kutsuttu mukaan kehittämään innovatiivisia oppimista edistäviä ratkaisuja.

Jatkossa Haukilahden lukion tilat sijoittuvat metrokäytävän varrelle. Kun metron varrella on monta lukiota, liikkuminen lukiosta toiseen on sujuvaa ja lukioiden yhteistä opetustarjontaa voidaan lisätä.

Joustavat oppimisen tilat -hanke