Espoon Yrittäjyyskasvatuspolku

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoossa elämässä tarvittavia asioita ja tulevaisuuden taitoja opitaan sujuvalla oppimispolulla, joka johtaa kouluasteelta toiselle ja työelämään. Yrittäjyyden oppimisessa tärkeää on itse tekemällä kokeileminen. Tässä epäonnistumisetkin ovat oppimisen paikkoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön maaliskuussa 2017 julkaisemien Koulutuksen yrittäjyyslinjausten mukaan yrittäjyys on mahdollisuuksien havainnointia ja niihin tarttumista sekä kykyä muuttaa ideat toiminnaksi. Linjauksissa korostetaan kouluasteiden ja -alojen välistä yhteistyötä.

Espoon kaupunki ja sen keskeiset koulutuskumppanit ovat koonneet yhteiselle Espoon Yrittäjyyskasvatuspolulle yrittäjyyden kokeilumahdollisuuksia koulutusasteittain niin, että myös yksittäisen koulutuksenjärjestäjän yrittäjyyskasvatustarjonta on mahdollista löytää helposti.

Kun pääset Yrittäjyyskasvatuspolulle, klikkaa sen eri kohtia mielenkiinnon mukaan ja jatka matkaa myös ikäkausien kuvauksista oppilaitosten tarjontaan.

Espoon yrittäjyyskasvatuspolulle pääset tästä

Kuvassa Yrittäjyyskasvatuspolun etusivun kuva, jossa eri ikäisiä oppijoita