Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 24.10.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.10.2018 klo 21.07

Lukuvuoden 2019–2020 työ- ja loma-ajat

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti lukuvuoden työ- ja loma-ajoista seuraavasti:

Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus sekä peruskoulujen järjestämä esiopetus

Syyslukukausi torstai 8.8.2019 – perjantai 20.12.2019
- Syysloma maanantai 14.10.2019 – perjantai 18.10.2019
- Joululoma lauantai 21.12.2019 – maanantai 6.1.2020

Kevätlukukausi tiistai 7.1.2020 – lauantai 30.5.2020
- Talviloma maanantai 17.2.2020 – perjantai 21.2.2020

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämän esiopetuksen kevätlukukausi päättyy perjantaina 29.5.2020. Muutoin esiopetuksen työ- ja loma-ajat ovat samat.

Kouluilla ja lukioilla on mahdollisuus korvata yksi työpäivä lauantaityöpäivällä. Lauantaityöpäivinä noudatetaan sen päivän lukujärjestystä, joka vaihdetaan vapaaksi. 

Lautakunta kiitti valmistelijoita siitä, että valmistelussa oli kuultu oppilaiden, opiskelijoiden, huoltajien, koulujen, lukioiden sekä päiväkotien mielipiteitä.

Uuden peruskoulun toiminnan käynnistyminen 1.8.2019 alkaen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksen mukaisesti Otaniemeen (os. Lämpökuja 2-3) perustetaan uusi peruskoulu, joka aloittaa toimintansa 1.8.2019. Perustettavan koulun nimeksi tulee Kivimiehen koulu. 

Meritorin koulun perusopetuksen järjestäminen 1.3.2019-30.5.2020

Lautakunta päätti Meritorin koulun perusopetuksen järjestämisestä esityslistan mukaisesti.

Opetusta järjestetään Mainingin koulussa sekä Otaniemessä osoitteessa Lämpömiehenkuja 2-3. 1.3.2019–30.5.2020. Lautakunta päätti lisäksi, että alakouluikäiset oppilaat palaavat korjausten valmistuttua Meritorin kouluun. 

Espoon suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman muuttaminen 1.8.2019 alkaen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti muuttaa suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelmaa seuraavasti:

- Päivänkehrän koulun kieliohjelmasta poistetaan valinnainen, vapaaehtoinen A2-saksa muilta kuin kielikylpyoppilailta. 
- Olarin koulun kieliohjelmaan lisätään 4. luokalta alkava valinnainen, vapaaehtoinen A2-ranska. 
- Haukilahden koulun kieliohjelmaan lisätään A-ranska
- Järvenperän koulun kieliohjelmaan lisätään A-kiina. 
Muutokset tulevat voimaan 1.8.2019 alkaen kuitenkin siten, että alkaneet kielten ryhmät jatkuvat peruskoulun loppuun. 

Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2019-2020

Lautakunta päätti lisätä Tietotie 6:ssa sijaitsevan lukion aloituspaikkamäärää kymmenellä, jotta kokonaisuudessaan aloituspaikkoja varataan yhtä suurelle osuudelle peruskoulun päättävästä ikäluokasta kuin lukuvuonna 2018-2019.

Muutoin lautakunta päätti esityksen mukaisesti aloituspaikoista sekä siitä että Espoon kaupunki hakee lukiokoulutuksen järjestämislupaan muutosta, jonka perusteella lukiokoulutusta voidaan järjestää ja ylioppilastutkinto voidaan suorittaa myös englannin kielellä. 

Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2019-2020

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2019-2020 liitteen mukaisissa yksiköissä. 

Public-Private-Partnership (PPP) -hankintavan esittely ja mallilla toteutettavaksi esitettävät koulu- ja päiväkotihankkeet

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi PPP- hankintavan esittelyn ja hyväksyi esitettyjen koulu- ja päiväkoti -hankkeiden jatkovalmistelun esityksen mukaisesti. Hankintatavan selostus on luettavissa esityslistasta. 

Päiväkotien tilakartoitusprojekti 2017-2018

Lautakunta sai selvityksen päiväkotien tilakartoitusprojektista ja päätti, että tilankäyttöä yksiköiden välillä tasataan siten, että se lähenee selvityksessä esitettyä suositusta. 

New Nordic Schoolin opetuksen järjestämislupahakemus (pöydälle 13.6.2018)

Esittelijä veti asian pois listalta. Lautakunta käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan.

Lisäksi lautakunta jätti pöydälle lausunnon valtuustoaloitteeseen koulukuljetusten järjestämisestä kahdesta osoitteesta (§18). 

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaan.

Esityslista

Lautakunnan jäsenet