Olarin ja Pohjois-Tapiolan lukioiden siirtyminen Tietotielle

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.9.2018 klo 10.57
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 21.3.2018 § 59 hyväksymän Espoon peruskoulujen ja lukioiden tilankäyttösuunnitelman mukaisesti Olarin ja Pohjois-Tapiolan lukiot siirtyvät Tietotielle. Valtuuston 27.8.2018 § 279 hyväksymän Tietokylän hankesuunnitelman mukaisesti lukioiden käyttöön varatut tilat tulevat olemaan pysyväisluonteisia. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä valmistellaan edellä mainittuun perustuen esitystä, jonka mukaan Olarin ja Pohjois-Tapiolan lukiot yhdistyisivät siirtyessään Tietokylään ja lukioista muodostettaisiin 1.8.2019 lukien uusi lukio.   
 
 
Valmistelussa olevasta esityksestä järjestetään kuntalaisille ja palveluita käyttäville tiedotustilaisuus ke 12.9.2018 klo 18 Pohjois-Tapiolan lukiolla (os. Maarintie 6).   
 
 
Tervetuloa!
 
 
Tapio Erma
Lukiolinjan päällikkö