Noin 800 alakoululaisen lajimaistiaiset Laaksolahdessa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
8.5.2018 klo 11.50

Espoolaiset Auroran ja Karamzinin alakoulut sekä alueen lähiseurat yhdistävät voimansa jo neljäntenä vuotena peräkkäin ja järjestävät oppilaille liikuntapäivät Laaksolahden urheilupuistossa 7.-9.5.2018. Kolmen päivän aikana koulujen lähes 800 oppilasta pääsevät tutustumaan seuraohjaajien johdolla viiteentoista eri liikuntalajiin.

Koulujen yhteisen liikuntapäivän tavoitteena on tuoda koulujen toimijat ja urheiluseurat lähemmäksi toisiaan. Samalla oppilaille tarjoutuu mahdollisuus tutustua uusiin liikuntamuotoihin ja toivottavasti mahdollisimman moni lapsi löytää kipinän liikunnalliseen harrastukseen.

 - Haluamme tarjota lapsille mahdollisuuden liikunnan riemuun ilman tulostavoitteita. Koulujen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden yhteistyötä tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän ja tämä toimii hyvänä avauksena, jatkaa Auroran koulun rehtori Ulriika Huima.

- Tapahtumasta on tullut jo perinne ja urheiluseurat ovat ottaneet tapahtuman omakseen. Yhteistyö seurojen kanssa on toimivaa. Osa seuroista on ollut mukana ensimmäisestä vuodesta lähtien. Samaan aikaan joka vuosi mukaan lähtee uusia lajeja ja seuroja, hehkuttavat koulujen Liikkuva koulu -hankkeesta vastaavat opettajat.

Idea Auroran ja Karamzinin koulujen yhteisten liikuntapäivien järjestämiseen syntyi Liikkuva koulu -hankkeen kautta. Espoossa Liikkuva koulu -hankkeessa on mukana jo lähes 80 koulua. Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten fyysistä aktiivisuutta sekä antaa koulusta eväitä aktiivisempaan elämäntapaan. Tutkimusten mukaan liikunnan on havaittu vaikuttavan myönteisesti lasten koulumenestykseen, tiedollisiin toimintoihin ja oppimiseen. Tutkimuksissa erityisesti koulupäivän aikainen liikunta, fyysisen aktiivisuuden määrä sekä hyvä kestävyyskunto ovat olleet yhteydessä hyviin kouluarvosanoihin ja oppiainekohtaisiin testituloksiin. Lisäksi osallistuminen urheiluseurojen harjoituksiin ja liikuntakerhoihin on huomattu olevan yhteydessä hyvään koulumenestykseen.  

Lisätietoja: Ulriika Huima, Auroran koulun rehtori, p.+358438257292, ulriika.huima@espoo.fi

Liikkuva koulu-tiimi: Raija Herrala, p. 0440 670033, raija.herrala@kolumbus.fi ja

Kirsi Päivärinta, kirsi.paivarinta@espoo.fi  

Liikkuva koulu: www.liikkuvakoulu.fi

Oppilaat harjoittelevat miekkailua täysissä varusteissa

Oppilaat pääsivät tutustumaan miekkailun alkeisiin