Vakuutukset

Espoon kaupunki on vakuuttanut peruskoulujen oppilaat ja lukioiden opiskelijat koulussa ja koulumatkalla tapahtuvien tapaturmien varalta. Vakuutus kattaa myös lukuvuosisuunnitelman mukaiset koulun retket ja leirikoulut. Lukuvuosisuunnitelmaan sisältyvillä ulkomaan matkoilla opiskelijat on vakuutettu matkustajavakuutuksella.

Vakuutuksesta korvataan koulutapaturmasta aiheutuneet matka-, tutkimus- ja hoitokulut julkisen sektorin terveydenhuoltopalveluja antavissa yksiköissä ja laitoksissa (terveyskeskus, aluesairaala, keskussairaala). Jos opiskelija käyttää yksityisen sektorin palveluja, korvaus maksetaan vain julkisen sektorin taksan mukaan.

Koulutapaturman sattuessa oppilas/huoltaja saa koulusta todistuksen tapaturmavakuutuksen voimassaolosta hoitolaitosta varten. Todistus mahdollistaa hoidosta aiheutuvien kulujen suoralaskutuksen vakuutusyhtiöön. Vaihtoehtoisesti opiskelija/huoltaja voi itse hakea korvauksia vakuutusyhtiöstä alkuperäisten laskujen tai maksettujen tositteiden perusteella. Koulu tekee tapaturmasta vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön. Mikäli koulussa sattunut tapaturma/vamma todetaan vasta kotona, opiskelijan/huoltajan on otettava viipymättä yhteyttä kouluun.

Kaupunki ei korvaa kustannuksia, jotka aiheutuvat opiskelijan sairastumisesta kesken koulupäivän.