Yhteisöllinen opiskeluhuolto

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto on tärkeä osa oppilaitoksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisellä opiskeluhuoltotyöllä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Sen tavoitteena on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä ja koko oppilaitosta tukeva työ, jossa ehkäisemään ongelmien syntyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan opiskeluhuollollisen tuen järjestämistä. Yhteisöllisen opiskeluhuollon lähtökohtana on opiskelijoiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Yhteisöllinen opiskeluhuolto vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia luomalla oppilaitokseen yhteenkuuluvuuden, avoimen vuorovaikutuksen ja huolenpidon ilmapiirin, jossa kaikilla on hyvä olla ja opiskella.

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä on monialainen. Ryhmää johtaa lukion rehtori. Rehtorin lisäksi ryhmän muita jäseniä ovat psykologi, kuraattori, opiskeluterveydenhoitaja, opettajakunnan jäsen/jäseniä, opinto-ohjaaja, laaja-alainen erityisopettaja tai erityisopettaja sekä pääsääntöisesti opiskelijakunnan ja huoltajien edustajat. Ryhmään on hyvä kutsu, tai siihen voi kuulua myös nuorisopalvelujen ja muiden toimijoiden edustajia. Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Kokouksissa käsitellään asioita yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla.