Psykologit

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Opiskeluhuollon psykologit

Opiskeluhuollon psykologien tehtävänä on toimia oppimisen ja hyvinvoinnin edistämisen konsulttina yhteisö- ja yksilötasolla. Työssä painottuu ennaltaehkäisevä, yhteisöllinen työ. Yhteisöllinen työ tarkoittaa hyvinvoinnin edistämistä mm. osallistumalla oppilaitoksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, luokkatason työhön tai verkostotyöhön.

Yksilökohtaisessa työssä opiskeluhuollon psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee toisen asteen opiskelijoita hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen. Opiskeluhuollon psykologin asiakastyön periaatteita ovat luottamuksellisuus ja opiskelijalähtöinen yhteistyö.

Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi

  • opiskelua haittaavissa asioissa
  • mielialaan, ahdistuneisuuteen, stressiin tai jännitykseen liittyvissä asioissa
  • kun oma kasvu ja kehitys huolestuttaa
  • perhe- ja ihmissuhdeasioissa
  • elämän kriisitilanteissa
  • kun tulevaisuuden suunnitelmat mietityttävät