Ohjaukseen osallistuu koko kouluyhteisö

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Opinto-ohjaaja vastaa ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja sen toteutuksen koordinoinnista sekä toimii asiantuntijana opiskelijoiden jatko-opintoihin ohjaamisessa ja opiskelijoiden työelämään tutustumisessa ja sen kehittämisessä. Ryhmänohjaajan vastuulla on opiskelijoiden opintojen etenemisen seuranta. Ryhmänohjaajan tehtäviin kuuluvat säännölliset ryhmänohjaustuokiot, opiskelijoiden henkilökohtaiset tapaamiset ja pienryhmäohjaus. Ryhmänohjaaja toimii yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa.

Jokainen aineenopettaja ohjaa opiskelijaa opettamansa oppiaineen opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekä lisäämään opettamansa aineen jatko-opinto- ja työelämätietoisuutta. Rehtori tukee omalla toiminnallaan opinto-ohjaajan ja opettajien keskinäistä yhteistyötä ja ohjaustoiminnan suunnittelua koko oppilaitoksen yhteisenä tehtävänä. Opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta yhteistyö opiskelijahuollon toimijoiden kanssa on olennainen osa opinto-ohjausta. Lukion opinto-ohjaukseen liittyy kiinteänä osana yhteistyö vanhempien, toisen asteen oppilaitosten, muiden oppilaitosten, työvoimatoimistojen ammatinvalintapsykologien ja muiden asiantuntijatahojen sekä työelämän kanssa.