Opetussuunnitelma ja tuntijako

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelma

Opetushallitus laatii valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Opetussuunnitelman perusteet on määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään koulu- tai järjestäjäkohtaiseen opetussuunnitelmaan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Espoon lukiokoulutuksen uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

Lukiokoulutuksen tuntijako

Lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta eli opetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä opinto-ohjaukseen päätetään valtioneuvoston asetuksella.

Uusi tuntijako otettiin käyttöön 1.8.2016. Se koskee kaikkia lukion tämän päivämäärän jälkeen aloittavia opiskelijoita. Lukion aiemmin aloittaneet opiskelevat vanhan tuntijaon mukaan.