Lukioiden yhteinen kurssitarjonta ja korkeakoulukurssit

Yhteisen kurssitarjonnan kurssit on tarkoitettu kaikille Espoon lukiolaisille. Voit valita opintoja kaikista oppilaitoksista riippumatta siitä, missä oppilaitoksessa opiskelet.

Kursseille ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittaudutaan Wilmassa. Wilman etusivulla näkyy kaikki kurssitarjottimet, joihin voi sillä hetkellä ilmoittautua. Kurssitarjottimet on nimetty lukion nimen sekä lukuvuoden ja jakson mukaan, esim. ”2020–2021, Kaitaan lukio, 2. jakso”.

Ilman Espoon Wilma-tunnuksia olevia opiskelijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä lukion opinto-ohjaajaan. Yhteystiedot löytyvät lukioiden verkkosivuilta.

Korkeakoulukurssit

Espoon lukiolaisilla on monipuoliset mahdollisuudet tutustua korkeakouluopintoihin ja suorittaa yliopiston ja ammattikorkeakoulun kursseja jo lukioaikana.

Yhteistyötä on lukuvuonna 2020-2021 mm. Aalto-yliopiston, Haaga-Helian, HAMK:n, Metropolian, Laurean ja XAMK:n kanssa. Katso ajankohtaiset kurssit sivulta Korkeakoulukurssit lukiolaisille

Teknologia-kurssit

5. jakso kevät 2021
FY011 Glider -sukeltajan rakennus ja toteutus 8-palkki

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa fysiikan osaamistaan Glider-sukeltajan rakentamisessa. Kurssilla rakennettaan ja ohjelmoidaan merien tutkimuksessä käytettävä sukellusrobotti, joka tekee tietokoneen avulla mittauksia ja tulkitsee mitattua aineistoa.

Keskeisenä sisältönä on kehittää rakentamisen avulla kädentaitoja, elektroniikan ja ohjelmoinin osaamista, ja saada perustiedot erilaisista mittausteknologioista ja mittaustiedon käsittelystä.

Ilmoittautuminen: Wilmassa Otaniemen lukion 5. jakson tarjotin

TEC10: Lukion matematiikkaa ja fysiikkaa ohjelmoimalla

Kurssilla opitaan ohjelmoinnin perusteita python-ohjelmointikielellä. Tavoitteena on oppia kuinka ohjelmoimalla voi ratkaista lukion matematiikan ja fysiikan tehtäviä. Kurssi ei edellytä esitietoja, ja kurssi sopii kaikille lukiolaisille ja opettajille.

Kurssi sopii hyvin luonnontieteiden ja matematiikan opettajille, jotka haluavat integroida ohjelmointia omaan opetukseen ilman aikaisempaa ohjelmointikokemusta.

Python-ohjelmointi-sisällöt ja harjoitustehtävä:

 1. Ensimmäinen ohjelma ja näppäimistön lukeminen
 2. Muuttujat 
 3. Toistaminen eli silmukat
 4. Operaattori ja vertailu
 5. Ehtolauseet
 6. Lista ja sanakirja
 7. Funktion käsite 

Kurssi toteutetaan kevään 2021 5.jaksossa 8-palkin tunneilla MA ja KE klo 15 -  16.15 etäopetuksena Meet-yhteyden yli. Ohjelmointiympäristö Jupyter-notebook toimii nettiselaimessa, ei edellytä ohjelmien asennusta.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen yhteistarjotttimella korkeakouluyhteistyö-tarjottimen kautta tai sähköisen lomakkeen kautta.

TEC04 Unity - peliohjelmointi (8. palkki)

Kurssilla tutustutaan peliohjelmoinnin peruskäsitteisiin Unity-ympäristössä. Kurssin aikana opitaan tekemään pelejä internetissä olevan videomateriaalin avulla, ja kurssin loppupuoliskolla keskitytään tekemään kokonaan oma peli. Arvostelu perustuu aktiivisuuteen tunneilla ja itsearvioinneissa. Tunneilla on ohjausta osallistujien oman taitotason ja tarpeen mukaan, mutta kurssin voi ensimmäistä ja viimeistä tuntia lukuunottamatta suorittaa itsenäisesti.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen yhteistarjotttimella korkeakouluyhteistyö-tarjottimen kautta tai sähköisen lomakkeen kautta.

Hack with Espoo - Eettinen hakkerointi 

Aika: 5. jakso ke 14.4.2021 alkaen, ma ja ke klo 15-16.15
Paikka: Meet, etäyhteys
Kuvaus: Kurssin tavoitteena on perehdyttää ja opettaa opiskelijalle eettisen hakkeroinnin periaatteita. Kurssilla luodaan katsaus tietoturvatestauksen ja hakkeroinnin tulevaisuuteen. Kurssin aikana opiskelija tutustuu yleisimpiin haavoittuvuuksiin sekä oppii käyttämään yleisiä tietoturvatestauksessa käytettäviä työkaluja. Kurssi sopii sinulle, jos olet kiinnostunut tietoliikenteen turvallisuuden perusteista, ja haluaisit tietää enemmän esimerkiksi  internetin verkkopalveluiden toiminnasta ja tietoturvasta. 

Kurssi jakautuu kolmeen kokonaisuuteen:

1. Lähiopetuksen asiantuntijaluennot:

2. Työpajatyöskentelyä yritysyhteistyössä 2NS-tietoturvayhtiön kanssa

3. Omatoiminen työskentely ja hakkerointihaaste challenge.fi yhteistyössä 2NS-yrityksen kanssa.

Challenge.fi -hakkerointihaasteen voittajalle on luvattu 500 eur palkkio. Lisätietoja opettajalta: Tom.Gladh@espoo.fi

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen yhteistarjotttimella korkeakouluyhteistyö-tarjottimen kautta tai sähköisen lomakkeen kautta.

Kiinan kielen kurssit keväällä 2021

Kaikki kiinan kurssit ovat opiskelijoille maksuttomia eikä niihin tarvitse ostaa oppimateriaalia!

KIINAN KIELEN 1. KURSSI (KIB31.5)

Aika: tammikuusta toukokuuhun 11.1. – 24.5.2021 maanantaisin klo 17.15 – 18.30.
Paikka: Etäopetusryhmä Google-palveluilla. 
Opettaja: Yun Ge
Ryhmän koko: Etäopetusryhmä 20 hlöä
Kuvaus: Kurssi on tarkoitettu aloittaville kiinan opiskelijoille. Kurssilla perehdytään mandariinikiinan länsimaiseen kirjoitusjärjestelmään (pinyin) ja vähitellen kiinalaisiin kirjoitusmerkkeihin. Opetellaan arkipäivän kiinaa ja harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa sekä niissä tarvittavia viestintästrategioita. Lisäksi tutustutaan kiinan kulttuuriin kielen kautta. Kurssilla käytetään opettajan itse kehittämää materiaalia, eli opiskelijan ei tarvitse ostaa kurssimateriaalia.
Ilmoittautuminen: tällä lomakkeella 1.12.2020 alkaen (HUOM! Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.)

https://link.webropolsurveys.com/S/7DC834016A10E26F

KIINAN KIELEN 2. KURSSI (KIB32.2)

Aika: 4. jakso 9.2 – 9.4.2021 , ti klo 15.30 - 16.45 + ke klo 15.15-16.30 + pe klo 8.15-9.30
Paikka: Etäopetusryhmä Google-palveluilla. 
Opettaja: Yun Ge
Ryhmän koko: Etäopetusryhmä 20 hlöä
Kuvaus: Kurssi on jatkoa kiina1 – kurssille. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää viestintästrategioiden ja erilaisten kompensaatiokeinojen käyttöä. Kirjoitetaan lisää kirjoitusmerkeillä sekä tietokoneella että käsin. Syvennetään ymmärrystä kiinan kirjoitusmerkeistä, kulttuurista ja yhteiskunnasta.  Kurssilla käytetään opettajan itse kehittämää materiaalia, eli opiskelijan ei tarvitse ostaa kurssimateriaalia.
Ilmoittautuminen: tällä lomakkeella 1.12.2020 alkaen (HUOM! Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.)
https://link.webropolsurveys.com/S/EED7DDD44F0B7C57

KIINAN KIELEN 3. KURSSI (KIB33)

Aika: 5. jakso 12.4 – 4.6.2021, ti klo 15.30 - 16.45 + ke klo 15.15-16.30 + pe klo 8.15-9.30
Paikka: Etäopetusryhmä Google-palveluilla.
Opettaja: Yun Ge
Ryhmän koko: Etäopetusryhmä 20 hlöä
Kuvaus: Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Käsitellään aihepiirejä ja tilanteita, jotka liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Harjoitellaan lukemaan yhä enemmän yleisimpiä kirjoitusmerkkejä. Harjoitellaan yksinkertaistettujen kirjoitusmerkkien kirjoittamista ja omien lyhyiden kirjoitusmerkeillä kirjoitettujen tekstien tuottamista turvautuen tarpeen mukaan tieto-ja viestintäteknologiaan. Kurssilla käytetään opettajan itse kehittämää materiaalia, eli opiskelijan ei tarvitse ostaa kurssimateriaalia.
Ilmoittautuminen: tällä lomakkeella 1.12.2020 alkaen (HUOM! Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.)

https://link.webropolsurveys.com/S/33D36B6DF72C57DF

Global Communications -kurssi syksyllä 2021

Aika: syksyllä 2021, tarkentuu lähempänä 
Paikka: Etelä-Tapiolan lukio ja vaihtuvat kohteet Espoossa, kurssilla hyödynnetään myös etäyhteyksiä
Kuvaus: Kurssilla tutustut käytännönläheisesti ja kiinnostavasti kansainväliseen viestintään. Saat tilaisuuden kehittää kieli- ja viestintätaitojasi sekä esiintymisvalmiuksiasi. Kurssin jälkeen osaat esitellä yhdessä ryhmän kanssa Espoota ja Suomea kansainvälisissä yhteyksissä. Kurssi sopii kaikille opiskelijoille. Kurssille on koottu huima ohjelma, joka koostuu työelämävierailuista, retkistä ja alan kärkinimien puheenvuoroista. Kurssin viestintäharjoitteet suoritetaan pääasiallisesti tapaamisten aikana ja lopputyön tekemiseen on varattu aikaa kurssin sisältä. Kurssin ensimmäinen tapaamiskerta on lauantaina 6. maaliskuuta. Varmistathan, että pääset ensimmäiseen tapaamiskertaan. Lue lisää kurssin esitteestä!
Ilmoittautuminen: Wilmassa 

Muut kurssit

Suomi toisena kielenä S2 -kurssit 2020-2021

Espoon kaikissa lukioissa voi opiskella suomea toisena kielenä (S2). Opetus järjestetään joko omassa tai lähiseudun lukiossa. Kursseille ilmoittaudutaan Wilmassa.

Leppävaaran lukiossa järjestetään seuraavat kurssit lukuvuonna 2020-21. Espoon lukiolaiset voivat ilmoittautua näille kursseille Leppävaaran lukion kurssitarjottimilta.

 • 1. jakso: kurssi 5 (palkki 7), kurssi 3 (palkki 8)
 • 2. jakso:  kurssi 1 (palkki 7)
 • 3. jakso:  kurssi 6 (palkki 7)
 • 4. jakso: kurssi 4 (palkki 7)
 • 5. jakso:  kurssi 7 (palkki 7), kurssi 2 (palkki 8)

Oman uskonnon lukiokurssit

Myös oman uskonnon opetukseen ilmoittaudutaan Wilman kautta.

Oman uskonnon opetusta tarjotaan seuraavissa aineissa (tarjotin Wilmassa: Oman uskonnon opetus)

 • islamin uskonto
 • katolinen uskonto
 • ortodoksinen uskonto

Oman äidinkielen lukiokurssit

Oman äidinkielen opetusta tarjotaan seuraavilla kielillä (tarjotin Wilmassa: Oman äidinkielen lukiokurssit). Ilmoittautuminen alkaa toukokuussa 2021. Ilman Espoon Wilma-tunnuksia olevat opiskelijat voivat ilmoittautua alla olevalla paperilomakkeella.

 • albania
 • arabia
 • englanti
 • espanja
 • italia
 • kurdi
 • mandariinikiina
 • persia
 • saksa
 • somali
 • unkari
 • venäjä
 • viro

Mikäli kieltänne ei löydy listasta, ottakaa yhteyttä opetuksen suunnittelijaan,  sheena.kopsala(a)espoo.fi.

Ilmoittautumislomake oman äidinkielen lukiokurssille (docx, 20 Kt)