Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 24.4.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.4.2019 klo 21.08

5 Jousenkaaren koulun perusopetuksen järjestäminen 1.8.2019 lukien

Jousenkaaren koulu toimii opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksen mukaisesti väliaikaisissa opetustiloissa Espoonlahdessa Rehtorintiellä. Rehtorintien kiinteistössä jatkaminen ei ole mahdollista lukuvuonna 2019-2020, jonka
seurauksena Jousenkaaren koululle tulee voida osoittaa tilapäiset opetuksen järjestämiseen soveltuvat tilat.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

1.  Päätti, että Jousenkaaren koulun perusopetus järjestetään 1.8.2019 alkaen Riihitontuntie 7:ssä sijaitsevassa Uusikummun uudisrakennuksessa.

2.  Päätti, että oppilaat saavat julkisen liikenteen matkakortin, mikäli koulumatka väistöpaikkaan on yli 3 kilometriä. Oppilaat voivat saada koulukuljetuksen huoltajan erillisen hakemuksen perusteella, mikäli koulumatkaetuuden
myöntämisedellytykset täyttyvät ko. oppilaan kohdalla.

6 Tuomarilan koulun perusopetuksen järjestäminen

Tuomarilan koulussa on tarkoitus aloittaa koulun peruskorjaus ja koulun laajennus vuoden 2019 loka-marraskuussa. Koulun tilat eivät ole peruskorjauksen ja laajennuksen aikana opetuskäytössä, joten koululle tulee järjestää korjaustöiden ajaksi tilapäiset opetuksen järjestämiseen soveltuvat tilat

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

1.    Päätti, että Tuomarilan koulun perusopetus järjestetään koulussa tehtävien peruskorjaus- ja laajennustöiden ajan Kirstin koulun pihalla sijaitsevissa siirtokoulutiloissa (os. Kirstintie 11). Opetuksen järjestämiseen voidaan käyttää tarvittaessa Kirstin koulurakennuksessa olevia tiloja.

2.    Päätti, että oppilaat saavat julkisen liikenteen matkakortin, mikäli koulumatka väistöpaikkaan on yli 3 kilometriä. Oppilaat voivat saada koulukuljetuksen huoltajan erillisen hakemuksen perusteella, mikäli koulukuljetusten ja matka-avustusten myöntämisperiaatteiden mukaiset edellytykset täyttyvät ko. oppilaan kohdalla.

3.    Päätti, että alakouluikäiset oppilaat palaavat peruskorjauksen ja laajennustöiden valmistuttua Tuomarilan kouluun (os. Puistotie 13).

7 Leppävaaran lukion opetuksen järjestäminen 1.8.2019 lukien

Leppävaaran lukion nykyinen rakennus on huonossa kunnossa ja sen käytöstä on päätetty luopua lukuvuoden 2018-2019 jälkeen. Lukion opetus on tästä johtuen järjestettävä muualla 1.8.2019 alkaen, kunnes Leppävaaran lukiolle voidaan järjestää pysyvät tilat.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi Leppävaaran lukion väistöratkaisuja koskevat selvitykset ja lausunnot. Väistöratkaisu tuodaan lautakunnan päätettäväksi toukokuun kokoukseen.

8Kuntalaisaloite Ruusutorpan koulun montessoriopetuksen ensimmäisen luokan oppilasmäärän nostamiseksi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi kuntalaisaloitteeseen montessoriopetuksen oppilaspaikkojen lisäämisestä vastauksen. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää rehtorille mahdollisuutta poiketa
esitetyn Ruusutorpan koulun 1. luokan montessori-opetuksen opetusryhmän enimmäisoppilasmäärästä 1-2 oppilaalla. Päätös koskee lukuvuotta 2019-2020.

9 Lukuvuodeksi 2019-2020 vuosiluokille 1-6 perustettavat opetusryhmät ja niiden enimmäisoppilasmäärät

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että lukuvuonna 2019-2020 Pakankylän ja Nuuksion koulujen 1. ja 2. luokat toteutetaan yhdysluokkina. Muilta osin lautakunta päätti asian esityksen mukaan

13 Viisivuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi viisivuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilun periaatteet. Periaatteita sovelletaan ajalla 1.8.2019 - 31.7.2020.

§17, §18, §20 §21 jätettiin pöydälle

Kokousen esityslista
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsenet