Espoolaiset lukiot hyödynsivät virtuaalitodellisuutta opetuksessa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.12.2020 klo 9.00

Espoon Otaniemen ja Etelä-Tapiolan lukioiden opiskelijat ovat laatineet virtuaalisen todellisuuden sisältöjä (VR, virtual reality) osana opintojaan. Samaan aikaan heidän opettajansa ovat hyödyntäneet VR-alustaa opetuksessa. 

Lukiot tekivät yhteistyötä Espoon kaupunginmuseon kanssa kokeilussa, joka toteutettiin helmikuun ja lokakuun 2020 välisenä aikana. Kokeilulla arvioitiin virtuaalitodellisuuden tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessa. 

Kokeiluun osallistui neljä opettajaa ja noin sata opiskelijaa. Opiskelijat loivat sisältöjä kolmessa oppiaineessa: historiassa, maantiedossa ja kuvataiteessa.  

Palautekyselyssä opiskelijat kertoivat, että he oppivat kokeilussa VR-teknologiasta, opetettavasta aineesta ja esiteltävästä kohteesta. Kokeilu kehitti myös opiskelijoiden digitaalisia taitoja. Koska opiskelijat toimivat itse VR-sisältöjen tuottajina, he oppivat myös tietojenkäsittelyä ja saivat aiheesta syvän muistijäljen. 

Kokemukset osoittivat, että VR-teknologia rikastuttaa opetusmenetelmiä ja VR-alusta toimii hyvin myös etäopetuksessa. Kokeilu vahvisti opiskelijoiden tulevaisuudessa tarvitsemia työelämätaitoja. Kokeilussa havaittiin myös, että pelkistetympi alusta toimi paremmin opiskelijoiden käytössä kuin alusta, jossa on paljon erilaista toiminnallisuutta. Alustan käyttöä helpottaa, jos sisällöntuottajalla on käytössään malliesimerkkiä. 

Vastaavaa VR-tekniikkaa on kokeiltu tänä syksynä myös Espoon varhaiskasvatuksessa, jossa päiväkotien arkea on tehty tutuksi VR-tekniikan avulla – lue lisää tiedotteesta

Kokeilu oli osa Espoon digiagendan kokeiluja, joilla pyritään kehittämään kaupungin palveluja digitaalisia ratkaisuja ja uutta teknologiaa hyödyntäen.

Lukioiden VR-kokeilu 

Mikä rakennus kuvassa on ja mitä tarkoittavat symbolit kuvan päällä?
Kuvassa on Teknillisen korkeakoulun päärakennus (nyk. Aalto-yliopiston kandidaattikeskus) ja TKK:n tunnistettavin rakennus. Tällä paikalla sijaitsi Otaniemen kartano aina 1960-luvulle asti, jolloin se purettiin TKK:n päärakennuksen tieltä.
Tähän kuvaan on lisätty äänitiedostoja ja tekstiä. Näiden lisäksi opiskelijat lisäsivät myös kuvia ja videoita.
Mitä tarkoittaa tai mihin viittaa taivaalla lukeva teksti ”keskiaikainen maailmankuva”?
VR-kokeilu toteutettiin Otaniemen lukiossa historiankurssilla 5: Suomen historian varhaisvaiheet. Opiskelijoiden tehtävänä oli tutustua ryhmissä Otaniemen paikallishistoriaan. Opiskelijat siis toivat historian nykykuvaan (tällä paikalla sijaitsi 1700-luvulta asti Otaniemen kartano).

Taustatietona: Otaniemen alueelta löytyy runsaasti tietoa ja esim. vanha pronssikautinen hauta ja hiidenkiuas (ei tässä kuvassa). Opiskelijaryhmillä oli kullakin oma kohteensa alueelta.

Lisätietoja