50-vuotias Kaitaan koulu/lukio juhli – haastattelu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

50-vuotias Kaitaan koulu juhli

Kaitaan koulun ja lukion 50-vuotisjuhlista torstaina 10.11. näki selvästi, että mukana olivat vahvasti niin opettajat, rehtorit kuin oppilaatkin. Perinteet eivät silti estä uudistumasta.

”Oppilaiden ja opiskelijoiden osallistuminen juhlavalmisteluihin on ollut välttämätöntä juhlan toteuttamiselle. He ovat ahkerasti tehneet kuvataidetöitä, henkilöstön nimikylttejä, auttaneet rakentamaan esiintymislavaa, kantaneet tuoleja ja pöytiä sekä valmistelleet esitystekniikkaa. Lisäksi he toimivat tarjoilijoina, juontajina ja esiintyjinä”, kertoo Kaitaan koulun rehtori Ritva Mickelsson. ”Paljon on ollut tehtävää, mutta yhdessä tekeminen on ollut hauskaa.”

”Esiintyjät ovat harjoitelleet paljon. On varmasti ollut hauskaa vaihtelua käydä välillä harjoittelemassa esityksiä tavallisten oppituntien sijaan”, kertoo lukion abi Tuuli Bergqvist.

lukiolainen1

Kaitaan lukion opiskelija Tuuli Bergqvist kehuu esitysharjoitusten tuoneen vaihtelua koulupäiviin

Rehtori Mickelssonin mukaan juhlan järjesteleminen oli iso projekti: ”Juhlatyöryhmä on aloittanut pohjatyön jo viime lukuvuonna kokoontuen ideoimaan ja pohtimaan juhlan punaista lankaa. Tämän syksyn alussa työryhmä jakoi selkeät vastuualueet ja juhlan työstäminen on ollut tehokasta. Viimeiset kaksi viikkoa ovat olleet kellotettuja ja jokaiselle päivälle on ollut omat tehtävänsä.”

Teknologiaa ja osallistumista

Kaitaan koulu on kehittynyt uuden teknologian myötä, ja myös rehtori Mickelsson on ehtinyt nähdä koulun kehittyvän. ”Tämä on vasta kolmas vuoteni Kaitaan koulun rehtorina, ja entistä enemmän on otettu käyttöön teknologiaa oppimisessa ja opetuksessa sekä koulun arjen pyörittämisessä”, Mickelsson kertoo.

Oppilaiden osallisuutta on myös lisätty systemaattisesti muun muassa ottamalla heidät mukaan koulun johtoryhmään sekä yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään . ”Rehtorille on palkitsevaa, kun sekä oppilaat että henkilöstö ottavat kokeiltavaksi uutta, innostuvat ja kehittävät toimintaa.”

kaitaan koulun rehtorit

Kaitaan koulun rehtori Ritva Mickelsson ja Kaitaan lukion rehtori Harri Henttonen juhlallisissa tunnelmissa

Taidetta ja elävä orkesteri

50 vuoden ikä on antanut Kaitaan koululle mahdollisuuden  muodostaa omia tapoja ja perinteitä. ”Kaitaan koululla ja lukiolla on edelleen oma lehtensä, VAPIS, joka ilmestyy kerran kuukaudessa. Oppilaat ja opiskelijat toteuttavat lehden VAPIS-kerhossa. Lehden taittamisesta vastaa jo toista vuotta opiskelija”, Mickelsson kertoo.

Kaitaalla on myös pitkä historia kuvataiteen painottamisessa ja se lisää värikkyyttä kouluun. Kaitaan koululla on myös omia käytäntöjä, joita muilla kouluilla ei ehkä ole: ”Kaitaan koululla on vanhojen tansseissa aina oikea orkesteri, ja sellaista ei taida muissa kouluissa olla”, pohtivat lukion abit Benjamin Lönnqvist ja Moritz Varama.

Kaitaan koulun ja lukion opettajista kuulee oppilailta pelkkää hyvää. ”Kaitaan koulussa on loistavat opettajat. Heiltä saa usein pyytämättäkin tukiopetusta, ja vaikka he ovat ammattitaitoisia, ovat he silti oppilaille melkein kuin koulukavereita”, kertoo Moritz.

”Opettajat oikeasti välittävät oppilaiden koulumenestyksestä, ja pyrkivät kannustamaan kaikkia oppilaita parhaansa mukaan”, Benjamin korostaa. ”Täällä on myös hyvä yhteishenki. En ole oikeastaan koskaan kuullut, että täällä tapahtuisi kiusaamista, ja esimerkiksi ruokailussa voimme istua kenen tahansa kanssa samaan pöytään”, hän toteaa.

Kuvassa kaksi Kaitaan lukion opiskelijaa Kaitaan lukion abiturientit kehuvat kaitaalaisten loistavaa yhteishenkeä

Kaitaan koulun henki pysyy

Ensimmäisen 50 vuoden aikana koulunkäynti Kaitaan koulussa on kehittynyt paljon niin teknologian käytön kuin opetussuunnitelmankin osalta, ja seuraavan 50 vuoden päästä saattaa koulu taas näyttää aivan erilaiselta. ”Seuraavien 50 vuoden aikana koulu kasvaa alueen väestöpohjan kasvaessa. Tulevaisuudessa rakennusta laajennettaneen, ja toivottavasti arkkitehdit huomioivat tulevaisuuden taidot sekä uudet tavat oppia suunnitellessaan Kaitaan koulua oppimisympäristönä”, Mickelsson pohtii.

”Uskon Kaitaan koulun toiminnan kehittyvän rakennuksesta ulos ja oppimisen laajentuvan globaalisti kehittyvän tekniikan myötä. Se antanee aikaa ja tilaa myös yhteiselle tekemiselle ja kohtaamiselle”, Mickelsson arvioi.

Myös opiskelijat uskovat koulun kehittyvän tulevaisuudessa: ”Uskon, että tulevaisuudessa koulukirjoja ei enää tarvita, ja iso osa koulunkäynnistä siirtyy nettiin. Ehkä koulu on 50 vuoden päästä jopa täysin elektroninen”, Moritz arvaa.

Tulevaisuutta ei voi kukaan ennustaa, mutta Kaitaan koulussa on pysynyt sama henki jo vuosikymmeniä, vaikka oppilaat ja henkilökunta ovat vaihtuneet, nimi on vaihdettu ja koulu on remontoitu, joten samaa voi varmasti odottaa myös jatkossa.