Etelä-Tapiolan lukio

Etelä-Tapiolan lukio

Etelä-Tapiolan lukio on kansainvälisesti suuntautunut talous- ja yhteiskuntatieteitä painottava lukio. Työmme on korkeakoulu- ja yliopistosuuntautunutta. Maan kärkitasoa olevat ylioppilaskirjoitustulokset kertovat osaltaan työn laadusta.

Etelä-Tapiolan lukio on erinomainen yleislukio, joka antaa valmiudet pyrkiä mihin tahansa jatko-opintoihin. Yhteiskunnallisista asioista ja taloudesta kiinnostunut opiskelija voi painottaa opintojaan talous- ja yhteiskuntatieteellisille aloille tai oikeustieteeseen valitsemalla koulukohtaisia soveltavia kursseja. Etelä-Tapiolan lukio tunnetaan myös kansainvälisistä projekteistaan ja opintomatkoista sekä kestävän kehityksen projekteistaan.

Etelä-Tapiolan lukiossa on vuodesta 2009 alkaen toiminut myös erillinen IB-linja, johon otetaan vuosittain 50 opiskelijaa. IB:n opetuskielenä on englanti.

Lukion  verkkosivut: http://www.etela-tapiola.fi/