Espoon yhteislyseon lukio

EYL – Yhdessä enemmän!

Espoon yhteislyseon lukio on viihtyisä yleislukio, joka tunnetaan hyvästä ilmapiiristään. Meillä opiskelijat kohdataan yksilöinä. Motivoituneet opettajat tukevat ja kannustavat hyviin oppimistuloksiin, terveisiin elämäntapoihin ja noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita. EYL:ssä korostamme vastuuntuntoa, toisten huomioonottamista ja oikeudenmukaisuutta.

Opiskelu EYL:ssä

Kurssitarjonta EYL:ssä on laaja ja kurssitarjottimella on harvinaisen paljon koulukohtaisia oppiainerajoja ylittäviä koulukohtaisia kursseja ja teemaopintoja kuten Global Citizenship and the Model UN, Terapi på svenska, Audiovisuaalisen kerronnan keinoja ja tulkintaa, Hyvinvointiteknologia, History in English, Young Scientific Minds jne. Lukiossamme voi myös suorittaa yrittäjyyden opintoja, kuten Nuori Yrittäjyys ja TAT-kurssit ja meillä on hyvät mahdollisuudet osallistua kansainväliseen toimintaan.

  • Pitkän fysiikan opiskelijat käyvät vierailemassa Cernin hiukkastutkimuslaitoksessa.

  • Shanghain ystävyyslukion kanssa järjestetään vuosittain leirikoulu.

  • EYL:n edustajat osallistuvat joka vuosi lukiolaisten malli-YK -konferenssiin New Yorkissa ainoana suomalaisena lukiona.

  • Espanjan lukijat kartuttavat kielitaitoaan Segovian ystävyyslukion kanssa.

  • Lyhyitä kielimatkoja tehdään säännöllisesti myös Ruotsiin, Ranskaan ja Saksaan.

EYL ennen ja nyt

Espoon yhteislyseon lukio perustettiin vuonna 1962. Vuoteen 1977 koulu oli valtion oppilaitos, jonka nimeksi tuli kunnallistamisen myötä Kauklahden koulu ja lukio. Vuonna 2004, koulun 40-vuotisjuhlien yhteydessä, nimi muutettiin Espoon yhteislyseon lukioksi. Syksyllä 2013 lukio vietti 50-vuotisjuhlia. Espoon yhteislyseon lukio muuttaa kesällä uuteen osoitteeseen ja avaa toimintansa Kutojantie 2:ssa 1.8.2019 alkaen. Espoon yhteislyseon lukion jalkapallolinja siirtyy Leppävaaran lukioon siten, että nykyiset jalkapallolinjan opiskelijat voivat suorittaa lukio-opintonsa Espoon yhteislyseon lukiossa loppuun asti. Vuonna 2019 jalkapallolinjan uudet opiskelijat otettaisiin Leppävaaran lukioon.


Lue lisää EYL:n kotisivuilta toiminnastamme