Kysymyksiä ja vastauksia altistustilanteista koulussa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.11.2020 klo 12.00

Miten altistuminen ja sairastuminen eroavat? 

Koronavirustautiin sairastunut (eli positiivisen laboratorionäytteen antanut henkilö, jolla usein on myös koronavirustautiin sopivia oireita) voi altistaa ja tartuttaa muita. 

Altistuneita ovat muut henkilöt, joilla on ollut sairastuneen kanssa suojaamaton lähikontakti tämän tartuttavuusaikana. Altistuneet voidaan asettaa karanteeniin. Karanteenin tarkoituksena on pienentää jatkotartuntojen riskiä niin, ettei altistunut tartuta muita, mikäli hän sairastuu.  

Yleensä vain osa altistuneista on lopulta saanut tartunnan ja sairastuu seurannan aikana. Esimerkiksi koulualtistusten jälkeen valtaosa lapsista säilyy terveenä karanteenin ajan. Siksi karanteeniin määrätyn koululaisen perheenjäsenet eivät ole karanteenissa, elleivät he itse ole altistuneet. 

Saanko tietää, jos lapseni koulussa on altistuminen?  

Kyllä. Rehtori ja tartuntatautiyksikkö tiedottavat huoltajia Wilman välityksellä. Altistuneet henkilöt ja altistuneiden lasten vanhemmat saavat koulusta Wilma-viestin. Viestissä on ohjeita ja kotikaranteenin päättymispäivä. Altistuneet saavat virallisen karanteenipäätöksen postissa. Tartuntatautiyksikkö ei tällä hetkellä ota puhelimitse yhteyttä kaikkiin altistuneisiin.  

Karanteeniin liittyviin kysymyksiin vastataan tarvittaessa kaupungin koronaneuvontanumerossa p. 09 816 34600 (ma-pe klo 7–18 ja la-su 9–15).  

Muut huoltajat ja henkilökunta saavat Wilmassa tiedon, että koulussa on tapahtunut altistus. Altistuksen tarkkaa paikkaa tai aikaa ei kerrota lasten ja aikuisten yksityisyyden suojaamiseksi. 

Mitä karanteeni tarkoittaa? Saako lapsi nähdä kavereita tai mennä harrastuksiin? 

Karanteeniin määrättyjen täytyy pysyä kotona. He eivät voi mennä töihin, kouluun eikä harrastuksiin eivätkä tavata perheen ulkopuolisia henkilöitä. Tarkemmat karanteeniohjeet kaupungin sivuilla.

Karanteenia on noudatettava. Karanteenipäätös perustuu tartuntatautilakiin, ja karanteenin noudattamatta jättäminen on rikoslain mukaan rangaistava terveydensuojelurikkomus. 

Karanteenipäätös on henkilökohtainen. Karanteenissa olevan lapsen tai aikuisen lähipiiriin kuuluvat henkilöt, jotka eivät ole olleet kontaktissa sairastuneen henkilön kanssa, eivät ole karanteenissa ja voivat elää tavallisesti.

Voinko jäädä hoitamaan kotiin karanteeniin määrättyä lastani? 

Voit. Postitse toimitettava virallinen karanteenimääräys on viranomaispäätös, joka oikeuttaa tarvittaessa huoltajan jäämään kotiin hoitamaan alle 16-vuotiasta lasta, vaikka lapsi olisikin terve.  

Onko niin, että maskia käyttävä opettaja ei joudu karanteeniin? Määrätäänkö oppilaista karanteeniin vain osa luokasta? 

Karanteeni arvioidaan tapauskohtaisesti altistuksen voimakkuuden ja keston perusteella. Maskien käyttö on yksi kokonaisarvioon vaikuttava asia. 

Karanteeni koskee usein kokonaisia luokkia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemien kriteerien mukaan yli 15 minuutin oleskelu samassa luokkahuoneessa katsotaan lähikontaktiksi, joka voi johtaa karanteeniin. Koulupäivän aikana tällaisia kontakteja on vaikea välttää.  

Sain Wilmassa tiedon altistuksesta eilen. Miksi tieto ei ole kaupungin sivuilla?  

Tieto kaikista koulualtistuksista tulee kaupungin internetsivuille. Tiedot julkaistaan kaupungin sivuilla vasta se jälkeen, kun altistuneet on kartoitettu ja altistuneille, altistuneiden lasten huoltajille sekä koulun muiden lasten huoltajille ja henkilökunnalle on lähetetty tieto Wilmassa. Lista ei ole reaaliaikainen seuranta vaan kooste.  

Karanteenit kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

Oppilaat asetettiin karanteeniin vasta viikko altistustilanteen jälkeen: miksi ei aiemmin? 

Koronavirustapauksista ja niiden aiheuttamista karanteeneista tiedotetaan huoltajia heti, kun tieto positiivisesta koronatautituloksesta on saapunut tartuntatautiyksikköön ja altistuneet on kartoitettu. Jos altistustilanne on laaja ja yksityiskohtainen kartoitus uhkaa venyä, niiden luokkien huoltajille, joita altistus todennäköisimmin koskee, lähetetään ennakkotieto. 

Mikäli testituloksen saaminen viivästyy (esimerkiksi silloin, jos sairastunut henkilö on hakeutunut testiin vasta useita päiviä oireiden alkamisen jälkeen), altistustilanteen ja altistuneiden tavoittamisen väliin jää viivettä. Testiin on tärkeä hakeutua heti oireiden alettua, jotta karanteenitoimet pystyttäisiin aloittamaan mahdollisimman nopeasti. 

Lapsellani on vähän nuhaa, pitäisikö mennä testiin? 

Suosittelemme toimimaan THL:n ohjeiden mukaan. Jos lapselle tulee koronavirukseen viittaavia oireita, on tärkeä jäädä heti pois koulusta ja hakeutua nopeasti testiin. 

Ohjeet testiin hakeutumiseen:  
Voit varata alle 16-vuotiaalle lapsellesi näytteenottoajan HUSin koronabotista. 

Jos haluat asioida puhelimessa, soita Espoon koronaneuvonta- ja ajanvarausnumeroon p. 09 816 34600 (ma-pe klo 7–18 ja la-su 9–15). Muina aikoina soita Päivystysapuun p. 116 117. 

Voit myös tehdä oirearvion Omaolo-palvelussa. 

Kuinka nopeasti koronatestiin pääsee? 

Tällä hetkellä (vko 47) koronatestiin pääsee Espoossa pääasiassa saman päivän aikana ja tuloksen saa vuorokauden sisällä (24h). 

Miksi kaikkia altistuneita ei testata? 

Useimmissa tapauksissa karanteeni ja oireisten altistuneiden testaaminen riittävät rajaamaan jatkotartunnat tehokkaasti. Oireettomia altistuneita on testattu tapauskohtaisen arvion perusteella oppilaitoksissa, joissa tartuntariski on arvioitu suureksi. Tällä tavoin ei ole kuitenkaan toistaiseksi juuri havaittu uusia tartuntoja. 

Koulualtistuksia on nyt enemmän ja sairastuneita enemmän. Eivätkö nämä ole yhteydessä toisiinsa? 

Kun tartunnat lisääntyvät yhteiskunnassa, on odotettavissa, että myös oppilailla, opiskelijoilla ja henkilökunnalla todetaan tartuntoja, mikä johtaa altistustilanteisiin oppilaitosten tiloissa. Koululaisten tartunnanlähteet on Espoossa tunnistettu pääasiassa koulun ulkopuolelle, eikä ole viitteitä siitä, että tartuntojen kasvu johtuisi nimenomaan kouluista. 

Samassa koulussa on ollut kaksi tartunnan saanutta, onko kyse jatkotartunnoista? 

Ei välttämättä. Kyse voi olla esimerkiksi harrastusryhmässä saaduista tartunnoista tai saman perheen eri luokilla olevista sisaruksista, jotka ovat saaneet tartunnan kotona. Kyse voi olla myös täysin erillisistä tapauksista. 

Onko kouluista tullut paljon jatkotartuntoja? 

Tartuntojen alkuperä selvitetään sairastunutta haastattelemalla. Jokainen tartuntaketju tutkitaan erikseen ja epäilyt jatkotartunnoista selvitetään erityisen tarkkaan.  

Koulujen jatkotartuntoja on yleisesti ottaen todettu vähän suhteessa tartuntojen kokonaismäärään ja altistustilanteiden määrään. Viimeisen kahden viikon aikana Espoossa noin 2 % tartunnoista on peräisin oppilaitoksista, kuten päiväkodeista, kouluilta, toisen asteen oppilaitoksista tai korkeakouluissa (tilannetieto 16.11.). Oikea-aikaisilla karanteeneilla on pitkälti pystytty estämään viruksen leviäminen oppilaitoksissa. 

Miksi ette sulje kouluja? Milloin kaikki koulut siirtyvät etäopetukseen? 

Koulujen tilannetta seurataan tarkasti. Tilanteen edellyttäessä koulut voivat siirtyä nopeasti poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Tämä tarkoittaa, että yksi tai useampi koulun luokka tai vuosiluokka opiskelee väliaikaisesti etänä. Opetushallituksen ohjeiden mukaan opetus järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena. 

Perusopetuksessa päätöksen tekee sivistystoimenjohtaja yhteistyössä tartuntatautiviranomaisen kanssa. Lukiokoulutuksessa päätöksen tekevät tilanteen mukaan rehtori, toisen asteen ja aikuiskoulutuksen päällikkö tai ruotsinkielisten sivistyspalveluiden johtaja yhteistyössä t