Koulut suuntaavat korjausten alta väistöön – näin väistöprosessi etenee

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.10.2019 klo 8.30

Tänä syksynä seitsemän koulun sekä yhden lukion oppilaat aloittivat syksyn vasta remontoiduissa tai juuri valmistuneissa tiloissa. Koulut kuntoon -hankkeen tavoitteena ovat terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt kaikille.

Espoossa käynnistettiin 2018 alussa Koulut kuntoon -hanke, jonka tavoitteena ovat oppilaille ja koulujen henkilökunnalle turvalliset ja terveelliset tilat. Tänä syksynä Aarnivalkean, Haukilahden Jousenkaaren, Karamzinin, Kivimiehen, Kirstin ja Rastaalan koulujen oppilaat sekä Otaniemen lukion opiskelijat aloittivat syksyn vasta remontoiduissa tai juuri valmistuneissa tiloissa.

Kasvavassa kaupungissa koulutiloille on paljon kysyntää. Perusopetuksen ja lukioiden oppilasmäärä kasvaa, tällä hetkellä kokonaismäärä lisääntyy noin tuhannella oppilaalla ja opiskelijalla vuosittain. Samalla koulutiloja kunnostetaan kovaa vauhtia.

Väistöön lähdetään peruskorjausten alta

Väistöön lähdetään yleensä koulujen korjausten vuoksi. Tällöin tarkoituksena on saada turvalliset tilat oppilaille myös korjausten ajaksi. Kouluarjen keskellä voidaan sujuvasti tehdä pieniä korjauksia, mutta peruskorjauksen alta koko koulu väistää toisiin tiloihin.

Ensisijaisesti väistötiloina käytetään jo olemassa olevia, vapaita koulutiloja. Niin kutsuttujen siirtokelpoisten koulutilojen siirtäminen ei ole aivan niin yksinkertaista kuin nimen perusteella voisi ajatella. Tällaisille koulutiloille täytyy tehdä perustukset sekä vetää vedet, viemäröinti, sähköt ja tietoliikenneyhteydet. Tämän vuoksi siirtokoulu on kallis pystyttää ja purkaa. Näistä syistä siirtokelpoisten koulutilojen vuokrat ovat korkeita, jos vuokra-aika on lyhyt. Kannattavinta on käyttää kerran pystytettyä siirtokoulua pitkään, vähintään viiden vuoden ajan, mieluiten 10 vuoden ajan. 

Kouluja ja vanhempia kuullaan väistöistä päätettäessä

Päätökset väistötiloista tehdään yleensä puolesta vuodesta vuoteen ennen väistön alkamista, jotta järjestelyt saadaan toimimaan. Jos päätökset tehdään turhan aikaisin, tilanne ehtii usein muuttua ennen väistöön lähtemistä. Voi olla, että väistötila ei ole vapautunut tai jonkin edeltävän hankkeen aikataulu on muuttunut.

Väistötiloista päättäminen etenee seuraavasti:

  1. Kun väistötiloja tarvitaan, aloitetaan vaihtoehtojen kartoitus virkamiesvalmisteluna.
  2. Huoltajille, henkilökunnalle ja useimmiten myös oppilaille järjestetään oma infotilaisuus, jossa kerrotaan tilavaihtoehdoista ja koulumatkoista.
  3. Koulun oppilaskunnalta, henkilökunnalta, johtokunnalta sekä nuorisovaltuustolta pyydetään lausunto väistöstä. Jos koulu väistää toisen koulun tiloihin, pyydetään lausunnot molemmilta kouluilta.
  4. Asia valmistellaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätettäväksi. Pyydetyt lausunnot ovat lautakunnan materiaaleissa.
  5. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää väistötiloista. Samalla lautakunta päättää väistöön lähtevien oppilaiden koulumatkojen järjestämisestä, esimerkiksi matkakorteista ja tilauskuljetuksesta väistötiloihin.
  6. Lautakunnan tekemän päätöksen jälkeen rehtorin tai rehtoreiden johdolla alkaa tarkempi suunnittelu siitä, miten koulun tai koulujen arki väistötiloissa pyörii. Kunkin koulun rehtori tuntee parhaiten koulunsa tilanteen ja tiedottaa huoltajille käytännön järjestelyistä.

Seuraavaksi väistöön pääsevät Tuomarilan koulun oppilaat

Tämänkin lukuvuoden aikana kunnostetaan koulutiloja kovaa vauhtia. Laajalahden koulun oppilaat opiskelevat juuri remontoidussa Kivimiehen koulun tiloissa. Syysloman jälkeen Tuomarilan koulun oppilaat suuntaavat peruskorjauksen alta iloisen värikkäisiin siirtokoulutiloihin Kirstin koulun pihalle noin kilometrin päähän Tuomarilan koulusta. Tuomarilan koulun peruskorjaus valmistuu arvion mukaan vuoden 2021 lopussa.

Tuomarilan koulun jälkeen väistöön lähtevät Sepon ja Pohjois-Tapiolan koulujen oppilaat sekä Leppävaaran lukion opiskelijat. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on jo päättänyt näistä väistöistä. Seuraavaksi käsittelyyn tulevat Kalajärven ja Tiistilän koulujen väistöt, jotka alkaisivat syyslukukaudella 2020. Koulujen huoltajat saavat Wilmassa kutsun väistöjä koskeviin infotilaisuuksiin ja heitä kuullaan asiasta kuluvan syksyn aikana.

Lisää aiheesta:

Ajankohtaiset uutiset koulukorjauksista sekä väistöistä löydät sivulta Koulukorjaukset.