Kouluneuvoksen arvonimi Aulis Pitkälälle

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.12.2017 klo 14.12

Tasavallan presidentti on myöntänyt kouluneuvoksen arvonimen Espoon kaupungin sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälälle. Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä.

Aulis Pitkälällä on pitkä, monivaiheinen ja ansiokas työura opetus- ja sivistystoimen eri tehtävissä.

Vuodesta 2008 alkaen Aulis Pitkälä on toiminut Espoon kaupungin sivistystoimen johtajana, ja hän toimii edelleen tässä tehtävässä. Sitä ennen hän työskenteli noin 20 vuotta Vantaan kaupungin palveluksessa, viimeksi apulaiskaupunginjohtajan tehtävässä. Vuosina 2012-2016 Pitkälä toimi Opetushallituksen pääjohtajana.

Pitkälän panos niin Espoon kuin Vantaan sivistystoimen kehittämiseen samoin kuin hänen kautensa Opetushallituksen pääjohtajana on ollut merkittävä ja tuloksekas. Pitkälällä on ollut suunnannäyttäjän rooli monien kehittämistoimien liikkeelle laittamisessa ja käytäntöön viemisessä. Pitkälän toimiessa Opetushallituksen pääjohtajana saatettiin voimaan uudet opetussuunnitelmat niin esi- ja perusopetukseen kuin lukiokoulutukseenkin. Esimerkkinä Pitkälän innovatiivisuudesta voidaan mainita myös opetustoimen paikallinen kehittämissuunnitelma, KuntaKesu -hanke.

Pitkälällä on ollut merkittävä rooli myös Metropolia ja  Laurea-ammattikorkeakoulujen synnyssä ja toiminnassa.

Pitkälällä on ollut suuri määrä luottamustoimia niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Hän on toiminut mm. Suomen Kansallisoopperan säätiön hallituksen jäsenenä yli kymmenen vuotta sekä Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitoksen johtokunnan puheenjohtajana useita vuosia.

Pitkälä on vaikuttaja myös järjestötyössä. Hän on toiminut mm. Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat, OPSIA ry:n hallituksessa ja yhdistyksen puheenjohtajana. Oman alansa luottamustehtävien ohella Pitkälän toiminnalle on ominaista monipuolinen osallistuminen ja vaikuttaminen julkisen toimintaan yhteiskunnan eri luottamustehtävissä.

Arvonimen myöntämistä esittivät Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki sekä Suomen Kansallisooppera ja -baletti.

Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä