Henkilöstölle kiitosta pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaskyselyssä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.1.2021 klo 10.30

Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa toteuttivat loka-marraskuun vaihteessa (19.10.- 8.11.2020) yhteisen asiakaskyselyn kaikille kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille.

Asiakaskysely lähetettiin lähes 60 000 huoltajalle, joiden lapset ovat joko kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Vastauksia saatiin yhteensä 15 269.

Kyselyllä selvitettiin lasten ja huoltajien kokemuksia varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta sekä heidän toiveitaan kehittämiskohteista.

Edellistä, vuoden 2017 kyselyä uudistettiin yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien, huoltajien ja työntekijöiden kanssa. Kyselyä tiivistettiin ja mukaan otettiin lapsille suunnatut kysymykset.

Kyselyyn pystyi vastaamaan suomen, ruotsin, englannin, viron, venäjän, arabian ja somalin kielillä. Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy.

Lapset viihtyvät varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Parhaat arviot saivat lasten viihtyvyys sekä henkilökunta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Lapset ja huoltajat kokivat myös, että lapsilla on hyvät ja riittävät kaverisuhteet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Vastausten perusteella kunnilla on kehitettävää lapsen mahdollisuuksissa osallistua toiminnan sisällön suunnitteluun sekä siinä, että vanhemmilta saadut palautteet, ideat ja toiveet käsitellään entistä paremmin. Kyselyn tulosten mukaan parannettavaa on myös erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä entistäkin monipuolisemmin varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikan lisäksi.

Asiakaskyselyn yhteiset tulokset julkaistiin Helsingin kaupungintalolta 13.1.2021 striimatussa tilaisuudessa. Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuskysely 2020 kokonaistulokset (pdf, 1695 Kt) löytyy kuntien omilta verkkosivuilta. Tulokset käydään läpi huoltajien kanssa varhaiskasvatusyksiköissä.  Kyselyn tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Espoon tuloksia

Myös Espoossa parhaat arvosanat saivat huoltajien arvostava ja ystävällinen kohtaaminen ja lapsen viihtyminen varhaiskasvatuksessa. Lisäksi lasten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehditaan hyvin ja lapsella on kavereita varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Espoon varhaiskasvatuksen kehittämiskohteiksi nousevat kyselyn perusteella samat asiat kuin koko pääkaupunkiseudulla: lapsen mahdollisuudet osallistua toiminnan sisällön suunnitteluun sekä vanhemmilta saatujen palautteiden, ideoiden ja toiveiden käsittely. Kyselyn tulosten (pdf, 1605 Kt) mukaan parannettavaa on myös lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmaa koskevissa keskusteluissa sovittujen asioiden toteutumisessa.

Tallenne tulosten julkistamistilaisuudesta on Helsinki-kanavalla.

Lisätietoja antaa:

Espoo:
Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila, virpi.mattila@espoo.fi, 09 816 23300
Direktör för svenska bildningstjänster Barbro Högström, barbro.hogstrom@espoo.fi, 050 351 1497

Helsinki:
Varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas, satu.jarvenkallas@hel.fi, 09 310 43368
Chef för småbarnspedagogiken Jenni Tirronen, jenni.tirronen@hel.fi, 09 310 73014

Kauniainen:
Varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola, annika.hiitola@kauniainen.fi, 050 341 6269
Varhaiskasvatusyksikön johtaja Paula Somila, paula.somila@kauniainen.fi, 050 3415313

Vantaa:
Varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä, mikko.makela@vantaa.fi, 0503417386
Direktör för det svenskspråkiga serviceområdet Anders Vikström, anders.vikstrom@vantaa.fi, 043 825 7442