Espoon uudet Wilma-merkinnät korostavat positiivista palautetta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.9.2016 klo 12.16

Espoon suomenkielinen opetustoimi on uudistanut Wilma-merkintöjä tukemaan entistä paremmin uuden opetussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria.

Opetussuunnitelman yksi keskeinen tavoite on arvostavan ja oppimista tukevan vuorovaikutus- ja arviointikulttuurin kehittäminen. Opetussuunnitelman perusteet korostavat säännöllisten, kannustavien, oppilaan oppimista ja kehitystä avoimesti kuvaavien viestien tärkeyttä. Ne auttavat huoltajaa osaltaan tukemaan lapsen tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Espoo korostaa positiivisen kasvatuksen näkökulmaa niin oppimisessa, vuorovaikutuksessa kuin arvioinnissakin.

Koululaistyttö piirtää iloisena

Uusissa Wilma-merkinnöissä on kuunneltu opettajien ja huoltajien toiveita keväällä 2016 toteutetun kyselyn pohjalta. Positiivisen pedagogiikan mukaisia kannustavia merkintöjä on lisätty, jotta monipuolisen palautteen antaminen olisi opettajille pikamerkinnöillä entistä helpompaa. Myös yläkoulun opettajien palaute on huomioitu merkinnöissä.

 – Uudet merkinnät helpottavat toteuttamaan opetussuunnitelman mukaista viestintää ja oppimista tukevaa arviointikulttuuria, kertoo perusopetuslinjan päällikkö Ilpo Salonen.

Kaikki Espoon perusopetuksen koulut käyttävät Wilmaa oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä koskevassa viestinnässä huoltajien kanssa.