Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.5.2019 klo 10.32

Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin:

  1. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
     
  2. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa varhaiskasvatusyksikköön heti sairauden alettua.

  3. Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Joslapsella on yksikin läsnäolopäivä, peritään koko kuukauden maksu.

  4. Päiviltä, joina alle 2-vuotias lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan, maksua ei peritä lainkaan.

HUOM

Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli kunnallinen varhaiskasvatus on jatkunut keskeytyksettä viimeistään toimintavuoden syyskuusta alkaen.

Esiopetuksen lopettavien lasten vanhemmille tiedoksi:

Esiopetus päättyy 1.6.2019. 2.6.2019 alkaen maksu määräytyy hoitoajan mukaisesti. Uudet maksupäätökset lähetetään kesä-heinäkuun vaihteessa. Mikäli lapsen hoitosuhde päättyy kesken kuukauden, laskutus päättyy hoidon päättymispäivään. Varhaiskasvatuspaikka on irtisanottava kirjallisesti vähintään kaksi (2) viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä.