Esiopetusikäisten valmistava opetus

Kuusivuotiaiden valmistavaan opetukseen voivat hakeutua maahanmuuttajataustaiset lapset, paluumuuttajalapset, kaksikielisten perheiden lapset (ei suomi-ruotsi) ja adoptiolapset, jotka tarvitsevat tukea suomen kielessä ennen perusopetuksen alkamista.

Kuusivuotiaiden valmistava opetus järjestetään kunnallisissa suomenkielisissä esiopetusryhmissä. Esiopettajan lisäksi lapsia voi ohjata myös monikulttuurisuuteen perehtynyt varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja, joka tukee lapsen kielellisiä, tiedollisia ja sosiaalisia valmiuksia sekä monikulttuurista identiteettiä.

Kuusivuotiaiden valmistavaan opetukseen ilmoittaudutaan samaan aikaan kuin muuhunkin esiopetukseen.
Hakemuksen täyttöohjeita