Esiopetuksen suunnittelu ja toteutus

Esiopetuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat valtakunnalliset esiopetussuunnitelman perusteet ja Espoon esiopetuksen opetussuunnitelma. Jokaisessa ryhmässä tehdään lisäksi tarkempi lukuvuosisuunnitelma.

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Jokaiselle lapselle tehdään yksilöllinen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma. Suunnitelma tehdään yhdessä lapsen huoltajien kanssa.

Oppilashuolto

Perusopetuslain mukaan kaikilla esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on oikeus oppilashuoltoon. Esiopetuksen oppilashuolto on suunnitelmallista ja ennaltaehkäisevää koko esiopetusyksikön turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtimista. Jokaisessa esiopetuspäiväkodissa ja -koulussa toimii oppilashuoltoryhmä. Jokaisella lapsella esiopetuksessa on oikeus huoltajan suostumuksella saada myös yksilöllistä oppilashuoltopalvelua sekä monialaista oppilashuoltoa.