Hakemuksen täyttöohjeita

Ohjeistus hakulomakkeen kohtaan lapsen lisätiedot, muut tiedot

Lapseni tarvitsee tukea suomenkielen oppimisessa, valmistava opetus

Kuusivuotiaiden valmistavaan opetukseen voivat hakeutua maahanmuuttajataustaiset lapset, paluumuuttajalapset, kaksikielisten perheiden lapset (ei suomi-ruotsi) ja adoptiolapset, jotka tarvitsevat tukea suomen kielessä tai opiskeluvalmiuksissa ennen perusopetukseen siirtymistä.

Kuusivuotiaiden valmistavaa opetusta järjestävät yksiköt: Esiopetuspaikat 2018-2019 alueiden sivuilta.

Lisätietoa Esiopetusikäisten valmistava opetus.

Hakemusta täyttäessäsi, valitse kohta Lapseni tarvitsee tukea suomenkielen oppimisessa, valmistava opetus.

Lapsella on todettu tehostetun- tai erityisen tuen tarve, lausunto

Tehostetun ja erityisen tuen tarpeella tarkoitetaan sellaisten tukitoimien tarvetta, jotka on osoitettu asiantuntijalausunnoin tai esimerkiksi pedagogisessa arviossa.

Jos lapsi ei ole aiemmin ollut Espoon varhaiskasvatuspalveluissa, asiantuntijalausunnot tulee toimittaa palvelualueen konsultoivalle erityislastentarhanopettajalle Yhteystiedot.

Hakemusta täyttäessäsi, valitse kohta Lapsella on todettu tehostetun- tai erityisen tuen tarve, lausunto.

Käytämme sisarusperustetta

Esioppilaalla on sisarusperuste
a) oman palvelualueen päiväkotiin, jossa esioppilaalla on sisarus, jolla on päätöksentekohetkellä voimassaoleva ja tulevana esiopetusvuonna jatkuva hoitosuhde esiopetuspäiväkotiin

b) kunnan osoittamaan lähikouluun, jota esioppilaan sisko tai veli käy tulevana lukuvuonna

Huoltaja voi valita, käyttääkö hän sisarusperustetta ja käyttääkö hän sitä kohdan a) vai kohdan b) mukaisesti, jos esioppilaalla on sisarusperuste molempien kohtien mukaan.

Hakemusta täyttäessäsi, valitse kohta Käytämme sisarusperustetta
Lisätietoja kohtaan tulee kirjoittaa sisaruksen nimi ja varhaiskasvatuspaikka tai koulu ja luokka-aste tulevana lukuvuonna.