Ilmoittautuminen ja päätöksenteko

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2020-2021 on käynnissä.

Ilmoittautumisaika on 8. - 20.1.2020. Vain ilmoittautumisaikana tulleet hakemukset huomioidaan ensisijaisessa käsittelyssä.

Ilmoittautuessa tulee tunnistautua verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Päätökset tulevat Suomi.fi-viestinä,  jos olet ottanut palvelun käyttöön ennen hakemuksen jättämistä. Voit ottaa Suomi.fi-viestit käyttöön täältä:Suomi.fi-viestit . Jos sinulla ei ole Suomi.fi-viestejä käytössä, päätökset tulevat postin kautta.

Ilmoittaumislomake toimii vain uusimmilla selaimilla, esim. Chrome tai Safari. Ilmoittautumislomake ei toimi Internet Explorer-selaimella.

Suomenkielinen esiopetus alkaa 13.8.2020. Esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen haetaan samalla lomakkeella.

Esiopetusyksiköt 2020-2021

Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus

Esiopetuspäiväkodeissa ja -kouluissa tarjotaan varhaiskasvatusta aamulla ennen esiopetuksen alkua ja iltapäivisin esiopetuksen jälkeen. Varhaiskasvatus on maksullista. Esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta haetaan samalla hakulomakkeella kuin esiopetuspaikkaa. Poikkeuksena ovat osa ostopalvelu- ja yksityisenhoidon tuen esiopetuspaikoista.

Esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta voi hakea esiopetuksen hakulomakkeella siten, että se alkaa ennen esiopetuksen alkamista, aikaisintaan 1.8. kuluvaa vuotta. Kouluilla järjestettävää esiopetuksen liittyvää varhaiskasvatusta voi kuitenkin hakea vasta esiopetuksen alkamispäivästä alkaen. Tällöin lapsi voi jatkaa esiopetuksen alkuun saakka vanhassa varhaiskasvatuspaikassa.

Linkki esiopetukseen ilmoittautumiseen: Esiopetukseen ilmoittautuminen

Hakeminen meneillään olevalle toimintakaudelle ja hakuajan jälkeen

Jos tarvitsette lapsellenne esiopetuspaikan toimintakauden jo alettua tai hakuajan umpeuduttua, täyttäkää  paperinen esiopetushakemus Lomakkeet- sivulla.

Lapsen asuinpaikan tai huoltajan työ- tai opiskelutilanteen muuttuessa taikka muusta vastaavasta erityisestä syystä esiopetukseen voi hakea hakuajan jälkeen. Perusopetusasetus  23 a § (30.3.2000/326).