Tapiolan esiopetuspaikat

Esiopetuspaikat TAPIOLAN palvelualueella vuonna 2020-2021

Esiopetuksen järjestämistavat

Esiopetus kunnallisissa päiväkodeissa:

Haukilahden päiväkoti
Jousenkaaren päiväkoti
Kivimiehen päiväkoti
Koivumankkaan päiväkoti
Laajalahden päiväkoti
Laakakiven päiväkoti
Mankkaan päiväkoti (esiopetus järjestetään toistaiseksi Mankkaanpuron koulun asuntotiloissa)
Niittykummun päiväkoti
Pohjois-Tapiolan päiväkoti
Silkkiniityn päiväkoti, myös ruotsinkielinen kielikylpyopetus
Mikäli haet kielikylpyesiopetukseen, merkitse se hakemuksella lisätietoihin.
Taavinkylän lastentalo esiopetus (Oravanpesässä ja Taavintuvassa osoitteessa Taavilantie 19 ja Taavinkylän lastentalossa Nauhakuja 4)
Tapiolan päiväkoti
Tontunmäen päiväkoti
Toppelundin päiväkoti
Tuohimäen päiväkoti

Esiopetus kouluilla

Mankkaanpuron koulu
Vanhan-Mankkaan tie 17
Yhteyshenkilöt: esiopetus Johanna Hirmasto, liittyvä varhaiskasvatus Päivi Lind

Esiopetus koulun tiloissa (varhaiskasvatuksen järjestämä)

Taavinkylän lastentalon esiopetus  (Oravapesä ja Taavintupa Taavilantie 19 ja Taavinkylän lastentalo
Nauhakuja 4) yhteyshenkilö Päivi Lind

Westendinpuiston esiopetus
Hiiralantie 6
yhteyshenkilö: Hanna-Maija Hjulberg-Meriö

Esiopetus ostopalvelupäiväkodeissa:

Tähän esiopetusyksikköön haetaan Espoon kaupungin esiopetushakemuksella. Lisäksi esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta haetaan tarvittaessa Espoon kaupungin varhaiskasvatushakemuksella.
Espoon kielikylpypäiväkoti

Esiopetus yksityisen hoidon tuen päiväkodeissa:

Näihin esiopetusyksiköihin haetaan Espoon kaupungin esiopetushakemuksella. Mikäli haet lapsellesi esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta, soita päiväkodin yhteyshenkilölle ja tarkista kuinka varhaiskasvatukseen haetaan. Espoon kaupunki tekee esiopetushakemuksen perusteella päätöksen ainoastaan esiopetukseen.

Pilke Playschool Tapiola
Pilke Playschool Westend
International Childcare and Education Centre Westend
Länsiväylän kielikylpy
Touhula Innopoli International