Ari Kato! Japanin kulttuuri ja kuvataiteet -lukiokurssi yllätti opiskelijat ja opettajat: yhteisopettajuuden iloa ja oppiainerajat ylittävää oppimista

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.2.2021 klo 10.30

Espoon lukiolaiset opettajineen tutustuivat Ari kato! Japanin kulttuuri ja kuvataiteet -kurssilla japanilaiseen kulttuuriin, kuten teeseremoniaan, uskontoon ja filosofiaan, kamppailulajeihin ja japanilaiseen kuvataiteeseen. Kyseessä on OROL-kurssi eli oppiainerajat ylittävä oppiminen lukiossa. Kurssin opettajina toimivat kuvataiteen opettajat Laura Murto Tapiolan lukiosta ja Nina Luoma Espoon yhteislyseosta. Kurssia valmisteltiin yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

Lukiolainen maalaamassa

Kurssin tavoitteena syventää suomalaisten opiskelijoiden japanilaisen kulttuurin tuntemusta ja kuvataiteen erityisosa-alueisiin tutustumista

Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukiossa ei ole uusi asia, kertoo Tapiolan lukion kuvataiteen opettaja Laura Murto.

- Monia asioita voi tarkastella eri oppiaineitten näkökulmasta. Ilmiöoppiminen on vanha termi. Kurssilla loimme käytänteitä, jotta opiskelijoiden maailmankuva entisestään monipuolistuisi, ajattelutapa rikastuisi ja pääsisimme eroon oppiaineiden tiukoista rajoista. 

- Kurssin sisällä opiskelijoiden innostus näkyi läsnäolona oppitunneilla, punaisina poskina tehtäviä tehdessä, iloisena tunnelmana luokassa. Se jos mikä on hienoa ja palkitsevaa!

Murto ja Luoma toteavat, että työ tuntuu merkitykselliseltä paitsi opiskelijoiden myös opetuksen kehittämisen näkökulmasta. Reflektio hankkeen sisällä Aalto-yliopiston kanssa oli antoisaa kaikille osapuolille.

Lukiolaisia kuvataiteen kurssilla maalaamassa.

Yhteisopettajuus ja yhteistyökurssit innostavat opettajia

Yhteistyökursseja voi sommitella ja toteuttaa oman lukion opetussuunnitelman puitteissa. Kiinnostavia yhdistelmiä on luvassa uuden opetussuunnitelman astuessa voimaan ensi syksystä 2021 eteenpäin. Opintokokonaisuuksien suunnittelu vaatii paljon yhteistyöaikaa opettajilta, joten Murto ja Luoma toivovatkin, että yhteissuunnitteluaikaa sisältyisi myös ensi syksystä eteenpäin opettajien työhön.

- Yhteistyö on innostavaa ja myös opettajan omia aineenhallinnantaitoja kehittävää, toteavat opettajat Murto ja Luoma.

Aikuisia maalaamassa kuvataiteen kurssilla.

Opiskelijoille mieleenpainuvinta olivat kanji-merkit, japanilainen ruoka, kulttuuri ja filosofia sekä erilaiset taiteenteon tekniikat

Ari Kato! -kurssille osallistunut opiskelija kuvailee oppineensa erilaisia taiteenteon tekniikoita, muun muassa musteen ja kalligrafiasiveltimen käyttöä. Myös japanilainen filosofia oli antoisaa.

- Pääsin positiivisesti yllättymään kurssin lopputuloksista, sillä harjoitin ns. aloittelijan mieltä. Kun pystyin tiedostamaan oman taidottomuuteni, en odottanut taideteoksiltani liikoja, enkä ottanut taakakseni enempää kuin jaksaisin kantaa, kertoo opiskelija kurssilla tulleista oivalluksista.

Opiskelijat pitivät myös ruokailusta japanilaisessa ravintolassa ja taidoharjoitteista.

Kurssilla kuvitettiin mm. japanilaisia runoja syväpainografiikan menetelmin, rakennettiin kuvallista maisemaa kanji-merkein ja tehtiin pastisseja japanilaisista taidekuvista valokuvaten, piirtäen ja maalaten. Alussa opiskelijat saivat syventää oppimaansa asiantuntijaluennoilla.

Faktoja Ari kato! -kurssista

  • Ari Kato! -kurssi oli Aalto-yliopiston kanssa yhteistyönä toteutettu pilottikurssi, joka kuului osana OROL-hankkeeseen.
  • Hankkeen pilottikursseja toteutettiin yhteistyönä muissakin Espoon lukioissa. Miltä kuulostaa esimerkiksi taiteen opiskelu kemian keinoin, hyvinvointikurssi, matematiikan ja kuvataiteen yhdistäminen? Myös Tampereen yliopisto oli mukana Tampereen seudun lukioiden kanssa.
  • Hankkeen tavoitteena oli kehittää malleja oppiainerajat ylittäviin yhteistyökursseihin ja luoda toimivia yliopistoyhteyksiä uuden lukion opetussuunnitelman hengessä.
  • Uudessa Espoon opetussuunnitelmassa on kuntatasoisesti muodostettu kaikille opiskelijoille mm.matematiikan ja yhteiskuntaopin yhteinen Talous tutuksi -opintojakso sekä saman aineen laajempia kokonaisuuksia äidinkielessä ja biologiassa.

Lisätietoja kurssin opettajilta

Nina Luoma, Espoon yhteislyseon lukio, Kuvataide (nina.luoma@eduespoo.fi)

Laura Murto, Tapiolan lukio, Kuvataide (laura.murto@espoo.fi)

Jutun kuvat: Laura Murto, Tapiolan lukio

Espoossa on 10 suomenkielistä lukiota, ruotsinkielinen lukio sekä kaksi lukiota, jotka tarjoavat IB-opetusta  englanniksi. Kaikissa Espoon lukioissa on yleislinja, ja lisäksi lukioissa on erilaisia painotuksia, linjoja ja erityistehtäviä. Yhteishaku toisen asteen opintoihin järjestetään 23.2.–23.3.2021.  #EspoonLukiot