Ammatillinen koulutus ja korkeakoulut

Espoossa ammatillista koulutusta järjestää Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Sen jäsenkunnat ovat Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi. Omnia tarjoaa:

  • ammatillisia perus- ja erikoistutkintoja sekä yksilöityjä opintoja 
  • oppisopimuskoulutusta ja nuorten työpajoja
  • elinikäisen oppimisen polkuja aikuisille
  • lukio-opintoja ylioppilastutkintoa varten sekä muuta yleissivistävää koulutusta 
  • ammatillista henkilöstö- ja täydennyskoulutusta
  • tieto- ja mobiilitekniikkataitoja ja osaamisen kehittämistä
  • kansainvälisiä liikkuvuus- ja kehittämisprojekteja yhteistyökumppanien kanssa.

Omniassa on valittavana 22 ammatillista perustutkintoa liiketalouden ja kaupan alalla, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan ja kulttuurin alalla. Sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden ja hallinnon ammattitutkinnot on mahdollista suorittaa myös englannin kielellä. Lisäksi Espoossa toimii yksityinen ammattioppilaitos Kelloseppäkoulu.

Lisätietoa koulutuksista Omniassa löydät osoitteesta www.omnia.fi

Aikuiskoulutus

Espoossa aikuiskoulutusta tarjotaan Omniassa. Aikuiskoulutusta järjestetään tutkintoon valmistavana tai lisä- ja täydennyskoulutuksena opiskelijan tavoitteista ja elämäntilanteesta riippuen. 

Lisätietoja aikuiskoulutuksesta ja aikuisoppilaitoksista löydät Opintopolusta.

Yliopisto- ja korkeakoulutus

Ammatillisen perustutkinnon tai ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen voit jatkaa opintojasi yliopistossa tai korkeakoulussa. Ammatillisen ja lukiokoulutuksen aikana voit jo suorittaa joitakin opintoja korkeakouluissa yhteistyösopimusten perusteella.

Espoossa on useita korkeakouluja, kuten Metropolia ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Espoon työväenopiston avoin yliopisto sekä Aalto-yliopisto.