Karakallion keskustan asemakaavaehdotus etenee lautakuntaan – liikekeskus uudistuu ja asuntotarjonta monipuolistuu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.2.2021 klo 11.20

Uusi ilme lisää keskustan vetovoimaa 
 

Karakallion vetovoima kasvaa, kun sen ytimeen suunniteltava liikekeskus ja asuinkortteli toteutuvat. Karakalliossa on jo nyt hyvät kaupungin palvelut ja uudistuksen myötä keskustan palvelutaso turvataan.

Suunnitelman tavoitteena on toteuttaa keskustan ilmeen uudistus   viihtyisyyttä ja alkuperäistä, vaaleaa ilmettä vaalien. Uuden asuin- ja liikekeskuksen talojen korkeudet madaltuvat toria kohden. Tiivistyvän torialueen yhteyteen avautuu liiketiloja.  

“Tavoitteena on, että liikekeskuksen palvelut ovat asiakkaiden käytettävissä koko muutostyön ajan”, kertoo Leppävaaran projektinjohtaja Mika Rantala.  

Karakallioon kaivataan lisää asukkaita, jotta palvelut pysyvät elinvoimaisina.  Keskustaan rakennetaan uusia asuntoja noin 400 uudelle asukkaalle.  

Kaavan myötä alueelle saadaan esteettömiä asuntoja esimerkiksi ikääntyville asukkaile,jotka haluavat pysyä tutulla alueella. Näin asuntotarjonta monipuolistuu, asuntojen kierto tehostuu ja perheasuntoja vapautuu lapsiperheille.   

Suunnittelussa on kuultu alueen asukkaita ja yrityksiä 

Keskuksen kehittäminen on ollut vaativa prosessi, joka on kestänyt useamman vuoden: Hankkeessa on yhteensovitettu Karakallion keskustan uudistamisen kaupunkikuvalliset sekä toiminnalliset tavoitteet, asukkaiden esittämät toiveet sekä yritysnäkökulma. Uuden liikekeskuksen maantasoon tulee kauppa, ravintola ja muut päivittäispalvelut, joissa on helppo asioida jalan ja pyörällä. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotusta kokouksessaan 18.2. Kun lautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen nähtäville, järjestetään asukastilaisuus. Nähtävilläolon aikana asukkaat voivat jättää asemakaavaehdotuksesta muistutuksia. 
 

Esityslista 18.2.2021 

Lue lisää kaavahankkeesta 

Lisätiedot:   

Arkkitehti Jenni Mikkola, p. 043 825 2864