Kaikkien aikojen Espoo -kyselyn raportti on valmis!

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.6.2019 klo 12.06

Espoon kulttuuriympäristöohjelman kyselyssä kerättiin mielipiteitämitkä paikat, rakennukset tai maisema-alueet ovat espoolaisille ja Espoossa oleskeleville tärkeitä, jotta osaamme ottaa ne huomioon espoolaisen kulttuuriympäristön suunnittelussa ja kehittämisessä.

Lue kyselyn raportti.


Perinnemaisemat, arkeologinen perintö ja rakennettu ympäristö muodostavat kokonaisuuden, jota kutsutaan kulttuuriympäristöksi. Ihmisen toiminta ja vuorovaikutus luonnon kanssa eri aikakausina näkyy ympäristössämme. Kulttuuriympäristön arvo on sen historiallisessa ja alueellisessa kerrostuneisuudessa. Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia sekä luo alueelle omaleimaisuutta ja lisää alueen viihtyisyyttä sekä vetovoimaa.
Kulttuuriympäristöohjelma on viranomaisten sekä asukkaiden ja yhteisöjen työkalu paikallisen kulttuuriympäristön kehittämiseksi ja hoidon suunnittelemiseksi. Sen tarkoituksena on linjata, millä tavalla alueen kulttuuriympäristöä hoidetaan ja käytetään. Kulttuuriympäristöohjelma toimii kulttuuriympäristöä koskevan päätöksenteon ja viranomaistyön pohjana.


Espoon kulttuuriympäristöohjelmaa suunnitellaan eri toimialojen välisenä yhteistyönä. Projektissa on mukana Espoon kaupunginmuseo ja toimialoista Tekninen ja ympäristötoimi sekä Sivistystoimi. Kuntalaisten ja alueen käyttäjien arvot ja näkökulmat otetaan osaksi ohjelmaa.

Lue lisää Espoon kulttuuriympäristöohjelmasta.