Jokaiselle jatko-opiskelupaikka – haku Espoon lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen on ollut vilkasta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.4.2021 klo 12.37

Espoon kaupungin suomenkielisiin lukioihin on tänä keväänä ensisijaisia hakijoita yhteensä 2 527. Viime vuonna hakijoita oli 2 170, joten hakijoiden määrä nousi 16,5 %. Viime vuonna hakijamäärä nousi 8,3 %. Aloituspaikkoja kohden ensisijaisia hakijoita on 1,28 (vuonna 2020 vastaava luku oli 1,19). Myös Omnian ammatillisen koulutuksen hakijamäärä kasvoi. Ruotsinkielisen Mattlidens gymnasiumin hakijamäärä edelleen korkea. Kaikille nuorille tarjotaan jatkopaikka.

Espoon lukioiden aloituspaikkamäärää nostettiin edellisvuodesta. Aloituspaikkoja Espoon kaupungin suomenkielisissä lukioissa on 1 977 ja Kauniaisissa 134. Lukion aloituspaikkoja varattiin 66 prosentille peruskoulun päättävästä ikäluokasta. Edellisvuonna aloituspaikkoja oli Espoossa 1 819 ja Kauniaisissa 134. 

Suurin kasvu ensisijaisten hakijoiden määrissä tapahtui Tapiolan lukiossa, jonka yleislinjalle haki ensisijaisesti 323 nuorta. Lukumääräisesti eniten hakijoita oli Otaniemen lukioon (434). 

Päästäkseen Espoon lukioihin opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00. Lopulliset sisäänpääsykeskiarvot vaihtelevat vuosittain hakijamäärän mukaan ja selviävät vasta tulosten julkistamisen yhteydessä. Vuonna 2020 matalin sisäänpääsykeskiarvo oli 7,83 ja vuonna 2019 7,00. 

Ruotsinkielisen Mattlidens gymnasiumin hakijamäärä edelleen korkea

Espoon ruotsinkieliseen lukioon, Mattlidens gymnasiumiin, oli 267 ensisijaista hakijaa (2020: 290). Lukion yleislinjalla aloituspaikkoja on 175 (2020: 150) ja englanninkielisellä IB-linjalla 50 (2020: 50). 

Omnian yhteishaun hakijamäärä kasvoi

Omnian ammatillisiin koulutuksiin haki yhteishaussa tänä keväänä ensisijaisesti 1653 hakijaa ja yhteensä Omniaan tehtiin 6825 hakua. Hakijoita oli yhteensä 3737.

Määrällisesti eniten hakijoita oli liiketoiminnan, sähkö- ja automaatioalan, sosiaali- ja terveysalan sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoihin. Suhteessa aloituspaikkoihin laboratorioalan, media-alan ja kuvallisen ilmaisun, sähkö- ja automaatioalan sekä teknisen suunnittelun perustutkintoihin haettiin eniten. 

Omnian ammattilukioon ei ole erillistä hakua. Kaikki yhteishaussa valitut opiskelijat voivat ilmoittautua lukio-opintoihin. 

Ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) haki yhteishaussa 317 opiskelijaa. Ensisijaisia hakijoita oli 244.

Samaan aikaan yhteishaun kanssa järjestettiin haku englanninkielisiin ammatillisiin perustutkintoihin, joihin haki 855 hakijaa. Määrällisesti eniten hakijoita oli englanninkieliseen sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon eli 368 hakijaa. Eniten hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin oli englanninkieliseen tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon.

Yhteishaun hakijamäärissä näkyy suosittu jatkuva haku, jonka kautta Omnian ammatillisen koulutuksen opiskelijoista valitaan jo reilusti yli puolet. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat voivat aloittaa opintonsa ja valmistua joustavasti ympäri vuoden.

Yhteishaun tulokset julkaistaan 17.6.2021 

Yhteishaun tulokset julkaistaan 17.6.2021, ja opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 1.7.2021. Lukioiden valintatulokset julkaistaan osoitteessa www.espoo.fi/lukiovalinnat ja Omnian valintatulokset osoitteessa www.omnia.fi niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa hakulomakkeessa. Omnia järjestää kaikille syksyn koulutuksiin valituille virtuaalisen Tervetuloa Omniaan -tilaisuuden 23.6.2021 klo 12–14. 

Oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen

Yhdeksäsluokkalaisten on hakeuduttava kevään 2021 yhteishaussa opiskelemaan joko toiselle asteelle tutkintokoulutukseen tai nivelvaiheen opintoihin, kuten esimerkiksi 10. luokalle, tai lukioon valmistavaan (LUVA) tai ammatilliseen koulutukseen valmentavaan (VALMA) koulutukseen. Jokaiselle nuorelle varmistetaan jatkopaikka. Perusopetuksen 1.1.2021 jälkeen päättäville opiskelijoille toisen asteen opinnot ovat maksuttomia. 

Lisätietoa oppivelvollisuuden laajentamisesta on luettavissa osoitteesta espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulun_jalkeen/Oppivelvollisuuden_laajentuminen

Lisähaut lukioiden täyttämättä jääneille koulutuspaikoille alkavat aikaisintaan 18.6.2021. Täyttämättä jääneille ammatillisen koulutuksen koulutuspaikoille haetaan jatkuvan haun kautta ja vielä on mahdollista hakea syksyllä alkaviin ammatillisiin koulutuksiin. Lisätietoja saa osoitteista omnia.fi/jatkuvahaku tai opintopolku.fi. 

Etsivän nuorisotyön ohjaajat palvelevat nuoria Espoon Ohjaamotalossa kesällä. www.espoo.fi/ohjaamotalo  

InfoOmnia auttaa

Hakijan ohjauspalvelu InfoOmniasta saa tietoa opiskeluvaihtoehdoista, hakuajoista ja -tavoista sekä apua koulutuksiin hakeutumisessa myös läpi koko kesän. 

Palvelunumero: 09 2319 8360 

Sähköposti: info@omnia.fi 

Lisätietoa löytyy osoitteesta www.espoo.fi/yhteishaunjalkeen sekä osoitteista www.omnia.fi/yhteishaku2021 ja www.opintopolku.fi

Espoon lukioiden aloituspaikat ja ensisijaiset hakijat v. 2020 ja v. 2021 (pdf, 96 Kt)