Järvivuoden aikana espoolaiset järvet tulevat tutuiksi: seminaarista tietoa järvien tilasta ja kunnostuksesta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
21.3.2016 klo 17.05

Espoon järvet tutuiksi -teemavuosi haastaa asukkaat mukaan järvienkunnostustalkoisiin sekä antaa tietoa Espoon järvistä ja järvien tilasta. Osallistu valokuvakilpailuun, tule seminaariin, järjestä kunnostustalkoot lähijärvellä, tee aikamatka menneisyyteen historiallisten kuvien mukana ja innostu järviluonnon ihmeistä blogissa. Järvivuosi on sinua varten!  

Espoossa on runsaasti upeita järviä, mikä on harvinaisuus pääkaupunkiseudulla. Parantaakseen tietoisuutta Espoon lukuisista järvistä sekä niiden tilasta ja kunnostustarpeista Espoon ympäristökeskuksessa vietetään tänä vuonna Espoon järvet tutuiksi -teemavuotta. Teemavuoden tavoitteena on lisätä espoolaisten tietoa järvistä, vesistöjen tilasta ja vesistökunnostuksista sekä aktivoida asukkaita ja toiminnanharjoittajia vesiensuojelutyöhön.

”Espoolaiset ovat kiinnostuneita kotijärviensä kunnostamisesta, ja teemavuonna asukkaat saavat käyttöönsä hyvän tietopaketin eri kunnostusmenetelmistä sekä apua niiden menetelmien valitsemisessa, jotka voisivat sopia juuri heidän kotijärvellensä”, kertoo Espoon järvet tutuiksi -teemavuoden vetäjä Eeva Nuotio Espoon ympäristökeskuksesta.

Osallistu valokuvakilpailuun, tule seminaariin!

Järvivuosi alkaa huhtikuun alussa Espoon järvien lumo -valokuvakilpailulla, jossa mitellään kolmessa eri sarjassa. Alle 18-vuotiaat kilpailevat omassa sarjassaan, Maisemat- ja Järvellä tapahtuu -sarjat ovat avoimia kaikille. Kilpailun ratkettua kaikkien sarjojen parhaat kuvat sekä voittajakuvat ovat syksyllä esillä valokuvanäyttelyssä. Valokuvakilpailun lisäksi Espoon järvien pinnan alle sukelletaan Villa Elfvikissä järjestettävässä Sakke Yrjölän kalakuvia esittelevässä Suomen kauneimmat kalat -näyttelyssä.

Sosiaalisessa mediassa tehdään aikamatka Espoon historiaan nostamalla esille historiallisia valokuvia espoolaisista järvistä. Samalla herätellään ajatuksia siitä, miten maisema ja Espoon järvien tila ovat muuttuneet vuosien varrella. Ympäristökeskuksen uudesta blogista voi taas lukea espoolaisen järviluonnon ihmeistä.

Syyskuussa kokoonnutaan järvikunnostusseminaariin, jossa järvien kunnostamisesta kiinnostuneet asukkaat saavat järvi- ja vesiasiantuntijoilta tuhdin tietopaketin järvikunnostusmenetelmistä ja vesiensuojeluasioista.

Espoon järvet ovat moninaisia: karuja ja runsasravinteisia, luonnontilaisia ja enemmän ihmisen vaikutuksista kärsiviä. Monien järvien tila on muuttunut vuosien saatossa, ja juuri näiden järvien kunnostamisesta kiinnostuneet tai niistä jo huolehtivat asukkaat kaipaavat neuvoja ja tietoja kunnostustoimenpiteistä, joita järvessä voidaan tehdä. Järvikunnostusseminaarin lisäksi vuoden aikana valmistuu asukkaiden käyttöön myös vesiensuojelu ja -kunnostusopas, josta löytyy vinkkejä erilaisten järvien kunnostamiseen omalla talkooporukalla.

”Teemavuoden tärkein tehtävä on lisätä tietoa ja omatoimista kunnostusta kotijärvillä”, kertoo Nuotio innostuneesti. ”Espoolaiset arvostavat järviään ja haluavat niiden parasta, mutta paikallisiin olosuhteisiin sopivaa tietoa kunnostusmenetelmistä ja vesiensuojelusta ei ole ollut. Tästä saimme idean seminaariin, oppaaseen sekä koko teemavuoteen. Haluamme vuoden aikana auttaa ja innostaa asukkaita suunnittelemaan ja pitämään omia kunnostustalkoita sekä jatkamaan omasta lähijärvestä huolehtimista myös Järvivuoden jälkeen.”

Lisätietoja:
Limnologi Eeva Nuotio, Espoon ympäristökeskus, puh. 046 877 3846, eeva.k.nuotio@espoo.fi